Επενδύουμε σταθερά και στρατηγικά για βιώσιμη ανάπτυξη

Ο κ. Γιώργος Γεωργίου CEO του Ομίλου μας, μιλάει στην Καθημερινή

Πως εξελίσσεται η επένδυση του Ομίλου Green Energy στην Κύπρο και που στοχεύετε για το 2024;

Στον Όμιλο Green Energy επενδύουμε σταθερά και στρατηγικά με στόχο την ομαλή μετάβαση του τόπου μας στην πράσινη εποχή. Υιοθετώντας νέες πρακτικές και εισάγοντας καινοτόμες τεχνολογίες προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε επιχειρήσεις και οικιακούς καταναλωτές. Εξασφαλίζοντας στρατηγικές συνεργασίες και επεκτείνοντας το Δ.Σ. του Ομίλου με διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματίες, αναπτύσσουμε τη στρατηγική μας εμβαθύνοντας στην έρευνα και ανάπτυξη ενεργειακών υπηρεσιών.

Το 2024, αποτελεί για εμάς έτος αλλαγής! Ζούμε στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και το επόμενο έτος θέσαμε στόχο την ένταξη τεχνολογιών ΑΙ και τη ψηφιοποίηση διαδικασιών. Με στόχο τη βιωσιμότητα και αειφορία της χώρας, διεισδύουμε περαιτέρω στον τομέα των ΑΠΕ και θα ξεκινήσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη έργου υδρογόνου. Ταυτόχρονα, η δυναμική του Ομίλου μας στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεπεράσει τα 45MW το 2024.

 

Πόσο βιώσιμες είναι οι επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας; Είναι οι χρηματοδοτήσεις τους η μεγάλη πρόκληση;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού θα λειτουργεί σε ένα υγιές περιβάλλον, οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια μπορούν να καταστούν βιώσιμες και να αντιμετωπίσουν οποιεσδήποτε προκλήσεις.

Η χρηματοδότηση των έργων ΑΠΕ δεν αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση. Αντίθετα! Το άνοιγμα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, η επίσπευση καθορισμού νομοθετικών πλαισίων και ρυθμίσεων για νέες τεχνολογικές λύσεις, η επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης, οι καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, η αναβάθμιση υποσταθμών δικτύου και η προώθηση του πράσινου υδρογόνου, αποτελούν μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο.

Το κράτος φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην υλοποίηση. Η επίλυση των προκλήσεων πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με τη στήριξη της πολιτείας και των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, ώστε οι επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας και σε συστήματα αποθήκευσης, να καταστούν βιώσιμες.

 

Η Κύπρος αξιοποιώντας τις ΑΠΕ, μπορεί να αναδειχθεί σε πράσινο νησί και να δημιουργήσει ευκαιρίες για γρηγορότερη ανάπτυξη;

Η Κύπρος μπορεί να καταστεί ένα αειφόρο επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο στην Ευρώπη, εάν υπάρξει αγαστή συνεργασία μεταξύ κρατικού φορέα και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Θεωρώ ότι η μέγιστη αξιοποίηση των ΑΠΕ, θα οδηγούσε το νησί σε ορθή πορεία προς την πράσινη ανάπτυξη. Εάν αξιοποιούσε τα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών για την εκμετάλλευση φυσικών πόρων, τότε θα μπορούσα να πω με βεβαιότητα ότι η Κύπρος είναι ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση των στόχων του 2030. Θεωρώ αδικαιολόγητες τις οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών αποθήκευσης, οι οποίες θα φέρουν την άμεση λύση στο πρόβλημα της απόρριψης πράσινης ενέργειας.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μου, με έχει διδάξει πως δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις ανάπτυξης. Η οικονομική ευρωστία μιας επιχείρησης ή ενός κράτους είναι απόρροια στρατηγικά βιώσιμων ενεργειών. Ως εκ τούτου, θεωρώ πως η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνοντας στρατηγικές λύσεις, θα απομακρύνει τα ψεγάδια του υφιστάμενου συστήματος, του κατεστημένου που εμποδίζει την προσέλκυση νέων επενδύσεων και αποτελεί τροχοπέδη στην περαιτέρω διάνθηση του τομέα.