Αλλαγες στο κυβερνητικο σχεδιο για τα Φωτοβολταϊκα

Τροποποιήθηκε, με κυβερνητική απόφαση, το «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ίδια Κατανάλωση» και από την 1η Απριλίου 2023 ισχύουν νέες διατάξεις. Αυτές αφορούν κυρίως τις κατηγορίες για NetMetering και NetBilling.

To τελευταίο διάστημα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλάζοντας ή διαμορφώνοντας την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι τους, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ώστε να επωφεληθούν από τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η «πράσινη» ενέργεια- με κυριότερα απ’ αυτά να είναι η επιβράδυνση της καταστροφής του περιβάλλοντος και η μείωση των οικιακών εξόδων για ηλεκτρικό ρεύμα.

Ένα από τα πλέον δημοφιλή και πετυχημένα κυβερνητικά σχέδια για «πράσινη» ενέργεια είναι το «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ίδια Κατανάλωση», το οποίο, μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση, έτυχε τροποιήσεων. Οι αλλαγές που έχει το νέο σχέδιο αφορούν στο Net-Metering, στο Net-Billing και στο Virtual Net-Metering, ενώ έχει προστεθεί μια νέα κατηγορία, που αφορά στο Virtual Net-Billing.

Αναλυτικότερα, οι αλλαγές που επήλθαν στο «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ίδια Κατανάλωση» και οι οποίες ισχύουν από την 1η Απριλίου 2023 είναι:

Κατηγορία Α – Συμψηφισμός Μετρήσεων (NetMetering)

Καταργείται η διαστασιολόγηση βάσει της κατανάλωσης του εξυπηρετούμενου υποστατικού για Φωτοβολταϊκά συστήματα κάτω από 4.16 kW. Το όποιο πλεόνασμα παραγωγής θα μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο τιμολόγησης, για συνολική περίοδο 36 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι στον τελευταίο λογαριασμό των 36 μηνών, το όποιο πλεόνασμα θα μηδενίζεται.

Κατηγορία Β – Συμψηφισμός Λογαριασμών (NetBilling)

Καταργείται η διαστασιολόγηση του Φωτοβολταϊκού συστήματος βάσει της κατανάλωσης του εξυπηρετούμενου υποστατικού. Οποιοδήποτε πλεόνασμα παραγωγής θα μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο τιμολόγησης, για συνολική περίοδο 12 μηνών. Στον τελευταίο λογαριασμό των 12 μηνών, το όποιο πλεόνασμα θα μηδενίζονται.

Κατηγορία Γ – Εικονικός Συμψηφισμός Μετρήσεων (Virtual NetMetering)

Εισάγεται μια νέα κατηγορία δικαιούχων κι αυτοί είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις. Επίσης, αυξάνεται το όριο εγκατεστημένης ισχύος για τους γεωργούς μέχρι 100 kW (στο προηγούμενο σχέδιο που έληξε την 31η  Μαρτίου το όριο ήταν 20 kW).

Κατηγορία Δ – Εικονικός Συμψηφισμός Λογαριασμών (Virtual NetBilling)

Σε αυτή τη νέα κατηγορία, η συνολική διαθέσιμη ισχύς της Κατηγορίας είναι 30 MW. Η μέγιστη ισχύς κάθε Φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 150kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ανά δικαιούχο/επιχείρηση. Σε περίπτωση που εγκατασταθεί σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, η μέγιστη ισχύς κάθε Φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέλθει μέχρι 500 kW.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας, https://energy.gov.cy.

Αιτήσεις και προθεσμίες

Όσο αφορά στην αίτηση για το Σχέδιο, αυτή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή να υποβληθεί στα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ – ΑΗΚ).

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2023. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι τόσες πολλές ώστε να συμπληρωθεί η μέγιστη δυνατή διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας ανά έτος, η ημερομηνία αυτή θα αλλάξει.