Ο Όμιλος

Ο Όμιλος Green Energy, με πολυετή εμπειρία στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην Κύπρο. Κατέχει Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από το 2019 και από τον Οκτώβριο του 2022, συμμετέχει στη Μεταβατική Ρύθμιση της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Στρατηγικές συνεργασίες για εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων

Συνειδητά χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, συνάπτει συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας και εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές σε όλο το εύρος των υπηρεσιών του.

Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, ο Όμιλος, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής απόδοσης για το σπίτι, την επιχείρηση και για επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ όπως φωτοβολταϊκά πάρκα.

Ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις

Ο Όμιλος διαχειρίζεται όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες στον ενεργειακό τομέα, με τεράστια εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναπτύσσει έργα μεγάλης κλίμακας στην παραγωγή και μελετά την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας. Καλύπτει όλους τους τομείς ηλιακής ενέργειας και ειδικότερα της φωτοβολταϊκής παραγωγής, όπως είναι η αξιοποίηση των σχεδίων συμψηφισμού μετρήσεων σε οικιακές εγκαταστάσεις, συμψηφισμού λογαριασμών, αυτοπαραγωγή από εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες, εγκατάσταση και συντήρηση μεγάλων πάρκων κ.α.

Όραμα

Να καταστεί ηγέτης στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας και να κατέχει καταλυτική συμβολή στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας, προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα σε οικιακούς και επιχειρησιακούς καταναλωτές.

Αποστολή

Η παροχή πρωτοποριακών και ολοκληρωμένων λύσεων για την υλοποίηση, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση ευρείας κλίμακας έργων, στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης και άλλων Πηγών Ενέργειας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών της Κύπρου και επενδύουμε για το κοινωνικό σύνολο

Πορευόμαστε προς την πράσινη μετάβαση της κυπριακής οικονομίας, εισάγοντας καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα πράσινης ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών CO2. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο παγκόσμιο, ώστε να συγχρονίζουμε την πορεία του τόπου μας με βάση τις ανάγκες του πλανήτη.

Επενδύσαμε και συνεχίζουμε να επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκών πάρκων, με στόχο την έμπρακτη συμβολή μας τόσο στη διάσωση του πλανήτη όσο και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Μέχρι στιγμής, διαθέτουμε ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας 20.62MW, το οποίο ισοδυναμεί με μείωση του CO2 της τάξης των 30918 τόνων τον χρόνο και 10713 λιγότερους τόνους ανακυκλωμένων απορριμμάτων, ενώ για την εξασφάλιση αυτών των μετρήσεων θα χρειάζονταν 1420037.7 δέντρα για να απορροφήσουν το CO2.

Από το 2022, είμαστε μέλη της Green Dot, της ΑΦΗΣ Κύπρου και της WEEE Cyprus, τον αναγνωρισμένο Φορέα Διαχείρισης Συστήματος Συλλογικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών που τοποθετούνται στην Κυπριακή αγορά. Επίσης, ο Όμιλος εφαρμόζει ένα Ενοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015.