Για την Επιχείρηση

Ολοκληρωμένες λύσεις με πράσινο αποτύπωμα
Δεκάδες επιχειρήσεις και βιοτεχνίες εμπιστεύονται τον Όμιλο για ευρείας κλίμακας έργα. Με γνώμονα, την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, ο Όμιλος, έχει αναπτύξει μια σειρά προϊόντων ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκσυγχρονισμού των εταιρειών.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Net Billing

Το Net Billing (Συμψηφισμός Λογαριασμών), είναι το σχέδιο ιδιοκατανάλωσης κατά το οποίο το υποστατικό παράγει, άρα εξοικονομεί μέρος της κατανάλωσής του από Φωτοβολταϊκό Σύστημα και παράλληλα οποιαδήποτε ροή περίσσειας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της ΑΗΚ αποζημιώνεται με μορφή πίστωσης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Στο σχέδιο εμπίπτουν τα εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά με υψηλές καταναλώσεις και αφορά στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα με εγκατεστημένη ισχύ από 10,4kW έως 20ΜW.

Virtual Net Billing

Το σχέδιο Virtual Net Billing επιτρέπει σε επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν Φωτοβολταϊκό σύστημα, μέσω εικονικών μεθόδων συμψηφισμού λογαριασμών. Η συνολική διαθέσιμη ισχύς της κατηγορίας είναι 30MW.  Η μέγιστη ισχύς του κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 150 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ανά δικαιούχο/επιχείρηση.

 

Η μέγιστη ισχύς κάθε ΦΒ συστήματος μπορεί να ανέλθει μέχρι 500 kW, εάν εγκατασταθεί σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.

Ποια η διαδικασία;
 • Επίσκεψη στο χώρο σας

 • Ετοιμασία προσφοράς

 • Αίτηση για εξαίρεση απο άδεια οικοδομής στο δήμο

 • Αίτηση για γενική άδεια ή εξαίρεση από άδεια κατασκευής στη ΡΑΕΚ

 • Αίτηση στην ΑΗΚ

 • Έγκριση ΑΗΚ (Υπογραφή Σύμβασης τελικών όρων με ΑΗΚ)

 • Εγκατάσταση συστήματος

 • Έλεγχος & Διασύνδεση συστήματος

 • Αίτηση για εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας στη ΡΑΕΚ

 • Συντήρηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

Χαλαρώστε…Πληρώνει ο ήλιος!

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Energy and Beyond)

Ανταγωνιστικές τιμές και μείωση λειτουργικού κόστους

Εξασφαλίζουμε σε εμπορικούς και βιομηχανικούς μας πελάτες ανταγωνιστική, αξιόπιστη και βιώσιμη εναλλακτική ενέργεια. Διασφαλίζουμε την πρόσβασή τους σε όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα Φωτοβολταϊκά πάρκα αλλά και τα προϊόντα αποθήκευσης. Τροφοδοτούμε τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους με προσιτές τιμές ενέργειας από ΑΠΕ και συμβατικές μονάδες.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ενέργειας

Ο Όμιλος μας παρέχει σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ενέργειας στις επιχειρήσεις. Κύριος στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η συμβολή στη πράσινη μετάβαση και η προώθηση των επιχειρήσεων προς στην αειφορία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Υπηρεσίες

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Φόρτιση σε Δημόσιους & Ιδιωτικούς Χώρους Εργασίας (EV charging)

Παρέχουμε παγκοσμίου φήμης φορτιστές DC σε μορφή ολοκληρωμένων τεχνολογικών πακέτων σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες με Τεχνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες μετά την Πώληση. Αξιοποιούμε τεχνολογικά αναβαθμισμένη εφαρμογή ώστε να διασφαλίζεται ο απόλυτος έλεγχος φόρτισης.

Baby Fast

30-50kW

Fast

60-240kW

Ultra Fast

250-360kW

Ποια η διαδικασία;
 • Επικοινωνία με λειτουργό για ανταλλαγή πληροφοριών

 • Συμπλήρωση αίτησης για εγκατάσταση από λειτουργό

 • Εξέταση και επιβεβαίωση της αίτησης εντός 2-3 ημερών

 • Προγραμματισμός ημερομηνίας εγκατάστασης

 • Εγκατάσταση συστήματος φόρτισης και οδηγίες από τον λειτουργό εξυπηρέτησης

ΨΥΞΗ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Επίσημος Συνεργάτης της Panasonic και Carrier

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και στον τομέα ψύξης, θέρμανσης και εξαερισμού, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.
Με πολύχρονη εμπειρία και άρτια τεχνογνωσία, προσφέρουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και εξαιρετική εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Ο Όμιλος, ως επίσημος συνεργάτης της Panasonic και της Carrier στην Κύπρο, είναι δίπλα σε κάθε πελάτη.

Προϊόντα
 • Light Commercial κλιματιστικά (Console/Under-Ceiling, Cassette, Duct & Free Standing)
 • Kεντρικά συστήματα Κλιματισμού VRF (Variable Refrigerant Flow)
 • Κεντρικά συστήματα Κλιματισμού με ψύκτες (Chillers), αντλίες θερμότητας (Heat Pumps) & FCU νερού

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ευέλικτη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας

Η αποθήκευση ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, δίνει τη λύση στην λειτουργική απόδοση κάθε επιχείρησης.

Η εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων αποθήκευσης σε επιχειρήσεις ελαχιστοποιεί την τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας από κοστοβόρα και ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα. Συνεπώς, η προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, σε κάθε υποστατικό επιτυγχάνεται η ισορροπία στην ηλεκτρική ζήτηση και προσφορά ενέργειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών κάθε επιχείρησης που εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήματα σε συνδυασμό με μονάδα αποθήκευσης.