Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Επενδύουμε σε τεχνολογίες αιχμής
Πρωτοπορούμε στη Μελέτη, Σχεδιασμό, Διαχείριση και Συντήρηση των μεγαλύτερων φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κύπρο, με πελατολόγιο που ξεπερνά τα 40MW. Διαχειριζόμαστε και λειτουργούμε, ταυτόχρονα, ιδιόκτητα Φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής δυναμικότητας 20.62MW.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Ανάπτυξη & Εγκατάσταση Έργων

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία αδειόδοτησης των έργων, όπως την έκδοση οικοδομής και πολεοδομικής αδείας, άδεια λειτουργίας και κατασκευής από τη ΡΑΕΚ, για τους προκαταρτικούς και τελικούς όρους ΑΗΚ (όροι σύνδεσης ΑΗΚ).

Ολοκληρώνουμε τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια του έργου. Με τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, προχωράμε στην επιλογή εξοπλισμού και υλικών. Παρουσιάζουμε την τελική πρόταση EPC και προχωρούμε στην υπογραφή συμβολαίων. Επιβλέπουμε την εξέλιξη της υλοποίησης του έργου κατά την κατασκευή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και προθεσμίες.

Προβαίνουμε σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους πριν και κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του πάρκου, μέχρι την ομαλοποίηση και τελική παράδοση του.

 

ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Επένδυση για Βέλτιστη Απόδοση

Πραγματοποιούμε μελέτη όπως ηλεκτρολογική, μηχανολογική, εδαφολογική, τεχνο-οικονομική, στατική κ.α.

Για εμάς, ο βέλτιστος σχεδιασμός για την μέγιστη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων εντός των τεμαχίων καθώς και η επιλογή των υλικών είναι μερικά από τα κύρια στοιχεία που απαρτίζουν την οικονομική μελέτη.

Οι πιο πάνω μελέτες εξασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της επένδυσης, επιτυγχάνοντας την αναμενόμενη ενεργειακή παραγωγή αλλά και συμβάλλοντας ώστε το κάθε έργο να υπερβεί την προβλεπόμενη απόδοση, μεγιστοποιώντας τα έσοδα και τον χρόνο απόσβεσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για Μέγιστη Παραγώγη Ενέργειας

Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμίες, όπως τη ρομποτική, συντηρούμε τα Φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη την επικράτεια του νησιού. Διαχειριζόμαστε ηλεκτρονικά, μέσω μιας εξειδικευμένης πλατφόρμας την απόδοση τους και φροντίζουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας άρτια εξυπηρέτηση.

Με στόχο τη μέγιστη παραγωγή ενέργειας και την εύρυθμη λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων, παρέχουμε υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης και υπηρεσία on-call 24/7. Προχωρούμε σε προληπτική συντήρηση (ηλεκτρολογικές μετρήσεις, θερμογράφηση, αναφορά κ.α.) και οποιεσδήποτε διορθωτικές ενέργειες συντήρησης, ενώ ταυτόχρονα φροντίζουμε ώστε ο χώρος αλλά και τα πλαίσια να παραμένουν καθαρά απομακρύνοντας την άγρια βλάστηση.