Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών της Κύπρου και επενδύουμε για το κοινωνικό σύνολο.

Επενδύουμε για τον πλανήτη και το κοινωνικό σύνολο

Πορευόμαστε προς την πράσινη μετάβαση της κυπριακής οικονομίας, εισάγοντας καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα πράσινης ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών CO2. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο παγκόσμιο, ώστε να συγχρονίζουμε την πορεία του τόπου μας με βάση τις ανάγκες του πλανήτη.

Επενδύσαμε και συνεχίζουμε να επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκών πάρκων, με στόχο την έμπρακτη συμβολή μας τόσο στη διάσωση του πλανήτη όσο και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Μέχρι στιγμής, διαθέτουμε ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας 20.62MW, το οποίο ισοδυναμεί με μείωση του CO2 της τάξης των 30918 τόνων τον χρόνο και 10713 λιγότερους τόνους ανακυκλωμένων απορριμμάτων, ενώ για την εξασφάλιση αυτών των μετρήσεων θα χρειάζονταν 1420037.7 δέντρα για να απορροφήσουν το CO2.

Από το 2022, είμαστε μέλη της Green Dot, της ΑΦΗΣ Κύπρου και της WEEE Cyprus, τον αναγνωρισμένο Φορέα Διαχείρισης Συστήματος Συλλογικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών που τοποθετούνται στην κυπριακή αγορά. Επίσης, ο Όμιλος εφαρμόζει ένα Ενοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015.