Στρατηγικοί Συνεργάτες

Επιλέγουμε τους κορυφαίους στον τομέα
Ο Όμιλος Green Energy αναγνωρίζει την αξία των καίριων στρατηγικών συνεργασιών και για αυτό το λόγο θέτει αυστηρά κριτήρια στην επιλογή συνεργατών. Κύριο μέλημα, του Ομίλου, είναι η άρτια και άριστη εξυπηρέτηση του πελατολογίου του.

GOODWE

O παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή φωτοβολταϊκών μετατροπέων (inverters) και λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, συμπληρώνει το δυναμικό πλαίσιο συνεργατών του Ομίλου μας. Σκοπός της εν λόγω συνεργασίας είναι η προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων 360º (one stop solution) όσον αφορά στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και την αποθήκευση ηλιακής ενέργειας.

Η εν λόγω συνεργασία, φέρνει στην κυπριακή αγορά περισσότερες πράσινες λύσεις, προνομιακά προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Cyprus Business School

Το αξιόλογο πανεπιστημιακό ίδρυμα Cyprus Institute of Marketing – The Cyprus Business School και ο Όμιλός μας, ανέπτυξαν αμοιβαία συνεργασία.

Η συνεργασία, προνοεί την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανέλιξης των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει στήριξη στους φοιτητές του κορυφαίου εκπαιδευτικού οργανισμού.

Για τον Όμιλό μας η επικαιροποίηση των γνώσεων που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους μας είναι μια από τις προτεραιότητές μας, γι’ αυτό επενδύουμε στην δια βίου μάθηση.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ