Αμεση Προσληψη στο Λογιστηριο

Ο όμιλος εταιρειών GDL Green Energy Group στη Λεμεσό αυξάνει τις δραστηριότητες του, και ζητά για ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ άτομο για το ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ.

Απαιτούμενα προσόντα:

– Πτυχίο λογιστικής ή CAT ή LCC higher ή άλλο.

– Προηγούμενη πείρα σε λογιστήριο τουλάχιστον 2-4 έτη

– Πείρα σε μηχανογραφημένα λογιστικά προγράμματα (π.χ Powersoft365) είναι απαραίτητη

– Άριστη γνώση της αγγλικής & Ελληνικής γλώσσας

– Άριστη χρήση Word και Excel

– Ικανότητα αποδοτικής εργασίας κάτω από πίεση

– Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα

– Άριστη επικοινωνία με πελάτες

– Μισθός αναλόγως προσόντων

Στείλτε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο info@geg.com.cy μέχρι 29/8/2017