Ανακοινωση Χορηγιων για ΑΠΕ & ΕΞΕ 2019

Εν αναμονή της επίσημης εξαγγελίας του Σχεδίου από το Υπουργείο Ενέργειας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ΑΠΕ & ΕΞΕ που συζητήθηκε στη Βουλή, σας καταγράφουμε τις λεπτομέριες για τη Δέσμη Χορηγιών που θα εφαρμοστούν στον τομέα των  Φωτοβολταϊκών, Θερμομόνωσης Οροφών και Ενεργειακών Ελεγχών:

1α). Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering). Η χορηγία θα ανέρχεται στα €250 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €1000. Θα υπάρχει αναδρομική ισχύς από 1 Νοεμβρίου 2018, με βάση το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από ΑΗΚ. (1β.) Για ευάλωτους καταναλωτές η χορηγία θα ανέρχεται στα €900 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €3600.

2. Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering). Για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού η χορηγία θα ανέρχεται στα €300 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €1200 και για θερμομόνωση οροφής το ποσοστό χρηματοδότησης θα είναι στο 35% με το μέγιστο ποσό χορηγίας να ανέρχεται στα €1800.

3. Αναθεώρηση του σχεδίου για θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις 08/10/2018. Το ποσοστό της χρηματοδότησης θα αυξηθεί από το 25% στο 30% με το μέγιστο ποσό χορηγίας να ανέρχεται από τα €1250 στα €1500.

4. Σχέδιο παροχής χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες κατοικίες, το οποίο θα αφορά νέες αιτήσεις για το 2019.

5. Σχέδιο παροχής χορηγιών σε ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαιές επιχειρήσεις.

6. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering), με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in. Για το σχέδισ αυτό το Υπουργείο Ενέργειας βρίσκεται σε συζητήσεις με ΑΗΚ για τα τεχνικά θέματα. Η χορηγία ανέρχεται στα €500 ανά kW με μέγιστο ποσό τις €2000.