Ανεξάρτητοι Προμηθευτές Ενέργειας: Η λύση για μείωση του κόστους σε εμπορικούς καταναλωτές

του Μιχάλη Φιλίππου, Διπλ. Μηχανικός

Electricity Market Officer, Green Energy Group

 

H Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καθεστώς μεταβατικής ρύθμισης, μέχρι την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της κανονικής Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, με εφαρμογή μοντέλου αγοράς στα πλαίσια του «Μοντέλου Στόχος» (Target Model), που καλύπτει τα μοντέλα αγοράς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΡΑΕΚ εξέδωσε τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 με την οποία η μεταβατική ρύθμιση τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Εξέδωσε επίσης Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού και μια σειρά από άλλες σχετικές αποφάσεις για τη ρύθμιση της μεταβατικής αυτής περιόδου.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, ο ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου καθορίζεται ως υπεύθυνος εφαρμογής της Μεταβατικής Ρύθμισης, και θα είναι επίσης και ο Λειτουργός της τελικής Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης, οι ιδιώτες Προμηθευτές δημιουργούν το «καλάθι» προμήθειας τους συνάπτοντας διμερή συμβόλαια αγοράς ενέργειας (PPAs), συνήθως με Παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά.

Ο πρώτος ιδιώτης, ανεξάρτητος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας δραστηριοποιήθηκε στα πλαίσια της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς τον Ιανουάριο του 2021.

Η διαδικασία αλλαγής από την ΑΗΚ Προμήθεια σε ένα Ανεξάρτητο Προμηθευτή Ενέργειας είναι μία πολύ απλή διαδικασία, ειδικά για μεγαλύτερους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές που έχουν ήδη κατάλληλους μετρητές τύπου εποχιακής καταγραφής (Seasonal Time of Day -STOD) ήδη εγκατεστημένους.

Συνήθως οι Προμηθευτές θα ζητήσουν από τον υποψήφιο πελάτη να τους υποβάλει τα στοιχεία κατανάλωσης του μετρητή που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν στο νέο Προμηθευτή, ή εάν δεν τα έχουν, μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον ίδιο τον Προμηθευτή να τα ζητήσει από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής. Κατόπιν, αφού συμφωνηθούν οι εμπορικοί όροι της αλλαγής αυτής, υπογράφεται από τον καταναλωτή το σχετικό έντυπο για αλλαγή Προμηθευτή, τουλάχιστον 2 βδομάδες πριν την αιτούμενη ημερομηνία μεταφοράς του μετρητή.

Η μεταφορά δεν περιλαμβάνει την όποια φυσική ή ηλεκτρολογική επέμβαση, ειδικά για πελάτες με STOD μετρητή (Διατιμήσεις 30 ή 40), ενώ για τους μετρητές των διατιμήσεων 20 και 10, απαιτείται προς το παρόν η αλλαγή σε μετρητή του τύπου αυτού.

Στο τέλος της περιόδου τιμολόγησης, ο πελάτης θα αρχίσει να παίρνει το τιμολόγιο-λογαριασμό του από τον νέο Ανεξάρτητο Προμηθευτή, στις νέες τιμές που έχουν συμφωνηθεί.

Δεν υπάρχει καμία διάκριση από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής σε υπηρεσίες δικτύου για πελάτες Ανεξάρτητων Προμηθευτών, και η μεταφορά είναι μια απλή εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων του ΔΣΔ. Γι’ αυτό και ο πελάτης δεν θα αντιληφθεί καμία διαφορά στην ‘‘ποιότητα’’ του ηλεκτρικού ρεύματος που θα τροφοδοτεί το υποστατικό του, αλλά ούτε κάποια διάκριση σε περίπτωση βλαβών του δικτύου, αφού το δίκτυο είναι το ίδιο για όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτως Προμηθευτή.

Τα οφέλη για τους καταναλωτές που συμβάλλονται με Ανεξάρτητους Προμηθευτές Ενέργειας είναι προφανή, με πρώτο το θέμα της μείωσης του κόστους της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι νέοι Προμηθευτές προσφέρουν συνήθως στους πελάτες τους εκπτώσεις συγκριτικά με τον προηγούμενο τους Προμηθευτή στο μέρος που αφορά την  καταναλισκόμενη ενέργεια. Οι Ανεξάρτητοι Προμηθευτές, όπως είπαμε και πιο πάνω, τροφοδοτούνται με ενέργεια συνήθως από Παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που μπορούν να παράγουν ανεξάρτητα από τις τιμές και τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των ορυκτών καυσίμων, όπως επίσης και των τιμών του Χρηματιστηρίου των Ρύπων της Ευρωπαϊκής ένωσης (EU-ETS).

Επίσης η ενέργεια αυτή είναι στο σύνολο της πιο πράσινη και καθαρή, και η εταιρεία-πελάτης μπορεί να ενισχύσει το περιβαλλοντικό του προφίλ και να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα (carbon footprint) της εταιρείας.

Ακόμη, οι Ανεξάρτητοι Προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση στους νέους τους πελάτες, αφού συνήθως μιλάμε για μικρότερες, λιγότερο απρόσωπες εταιρείες, σε σχέση με τον προηγούμενο, δεσπόζοντα Προμηθευτή. Πολλές φορές μπορούν προσφέρουν ακόμη και επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως π.χ. καταγραφή και ανάλυση της ενεργειακής τους συμπεριφοράς, συμβουλές και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας κ.τ.λ. Κάποιες εταιρείες προσφέρουν ακόμη προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις σχετικές με την ενέργεια, όπως Φορτιστές Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων, Φωτοβολταϊκά συστήματα, ή ακόμη και λύσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών τύπου ESCo, καθώς και Ενεργειακούς Ελέγχους.

Η μετάβαση σε Ανεξάρτητο Προμηθευτή αποτελεί μία πολύ απλή και εύκολη διαδικασία, που έχει να προσφέρει στον τελικό καταναλωτή πολλαπλά οφέλη!