ΑΠΕ: Η άμεση λύση για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων στις επιχειρήσεις

Με την οικονομική και ενεργειακή κρίση να επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, η αναζήτηση διεξόδου που θα φέρει μείωση στα λειτουργικά έξοδα, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη. 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η αξιοποίησή τους μάλλον αποτελεί μονόδρομο, γι’ αυτό και εμείς απευθυνθήκαμε στον Γιώργο Παπαδόπουλο, Sales Manager του Εμπορικού Τμήματος του Ομίλου Green Energy, για να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις που προσφέρει ο Όμιλος για τις επιχειρήσεις. Η στροφή προς τα Φωτοβολταϊκά συστήματα, όπως όλα δείχνουν, αποτελεί στις μέρες μας μια συνηθισμένη πρακτική των εταιρειών. Όπως, αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, υπάρχει μια έξαρση όσον αφορά στις εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επιχειρήσεις και όχι μόνο, αφού πλέον θα συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η «Πράσινη Φορολογία».

Η εν λόγω φορολογία θα επηρεάσει τους τομείς των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών μέσα από διάφορα αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία θα μετριάσουν τη μείωση στην ευημερία των υποστατικών. Η μεταρρύθμιση αυτή θα επιβαρύνει τον Κύπριο πολίτη καθώς η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υστερεί σε πολλούς περιβαλλοντικούς στόχους και δεσμεύσεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη διαχείριση αποβλήτων. Είναι μονόδρομος η στροφή στις βιώσιμες μεταφορές και την υιοθέτηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη, καθώς πλέον οι διάφορες ρυπογόνες δραστηριότητες θα φορολογούνται. Μερικές από αυτές τις δραστηριότητες είναι η χρήση οχημάτων, η σπατάλη ενέργειας, νερού και αποβλήτων.

Σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες που έχει ενταχθεί η Πράσινη φορολογία τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε θετική αλλαγή συμπεριφοράς και κουλτούρας. Η εφαρμογή της πράσινης φορολογίας στην Κύπρο θα οδηγήσει σε:

  • Αύξηση των κερδών του κράτους για χρηματοδότηση πράσινων δράσεων και στήριξη ευάλωτων ομάδων.
  • Μείωση της υπερ-κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων.
  • Ευκαιρίες προσαρμογής στα νέα δεδομένα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Φυσικά υπάρχουν διάφορες επιπτώσεις Πράσινης Φορολογίας, είτε θετικές είτε αρνητικές, όμως υπάρχουν και προτάσεις για αντισταθμιστικά μέτρα. Ο κάθε πολίτης πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα μέτρα αυτά για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά όπου υπάρχει και συγκεκριμένη μεθοδολογία δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2023 στην Κύπρο, είχαν εγκατασταθεί 526 Φωτοβολταϊκά συστήματα μέσω του σχεδίου Net Billing, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στα 40 MW. Τα συγκεκριμένα συστήματα καλύπτουν περίπου το 25% των ενεργειακών αναγκών, πλησιάζοντας τους εθνικούς στόχους της Κύπρου και τον ευρωπαϊκό στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για κάλυψη του δικτύου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Διαθέσιμες χορηγίες προς εκμετάλλευση

Υπάρχει οδηγός σχεδίου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μεγάλων Επιχειρήσεων διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, όπου η περίοδος του σχεδίου αυτού είναι μεταξύ 2024-2026.

Με στόχο τη στήριξη, ανάπτυξη και αναβάθμιση των Μεγάλων Επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα με χρηματοδοτική ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης, υπάρχουν καθορισμένες δαπάνες όπου θα επιχορηγούνται για την αναβάθμιση αυτή. Έμφαση δίνεται στην αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και σε διάφορες αλλαγές σε κτήρια με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το μέγιστο συνολικό ποσό χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια Μεγάλη Επιχείρηση ανέρχεται σε €750.000.

Η χρηματοδότηση που παρέχεται στοχεύει στην κάλυψη εξόδων για την ίδρυση νέων επιχειρησιακών χώρων, την αναβάθμιση της λειτουργίας υπάρχουσας επιχείρησης, τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων, επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες λειτουργίες. Οι στόχοι αυτού του προγράμματος περιλαμβάνουν την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις, τη βελτίωση των τεχνολογικών διαδικασιών, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και την υιοθέτηση πρακτικών που υποστηρίζουν το περιβάλλον.
Οι επιχειρήσεις, ωστόσο, μπορούν να εκμεταλλευτούν και το σχέδιο “Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω” ώστε να προχωρήσουν σε συνολική ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου όπου δραστηριοποιούνται. Το συγκεκριμένο σχέδιο περιλαμβάνει, εκτός από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, την αντικατάσταση κλιματιστικών και λεβήτων με αντλίες θερμότητας, αλλά και τη εγκατάσταση θερμομόνωσης και θερμοπρόσοψης.

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τις ΑΠΕ;

Ο Όμιλος Green Energy παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για επιχειρήσεις που επιθυμούν να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι λύσεις περιλαμβάνουν την εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, θερμογράφηση και καθαρισμό, διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια απόδοση και την ποιότητα του εξοπλισμού.

Επιπλέον, ο Όμιλος προσφέρει υπηρεσίες πώλησης και προμήθειας ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών πάρκων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την παραγωγή ενέργειας και να μειώσουν περαιτέρω τα κόστη τους. Ακόμα και επιχειρήσεις που ενοικιάζουν τα υποστατικά τους μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα με την εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη και να αξιοποιήσουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για εξοικονόμηση.

Ποιες είναι οι διαδικασίες;

Η διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι παρόμοια με αυτή για οικιστικά υποστατικά, με κάποιες διαφορές όσον αφορά τις άδειες και τη γραφειοκρατία για μεγαλύτερα συστήματα. Στον Όμιλο, η εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών παρέχει αρχικά τεχνική και οικονομική μελέτη στους πελάτες της. Εξασφαλίζει ότι η επένδυση στην οποία θα προχωρήσει ο εκάστοτε επιχειρηματίας, θα αποφέρει κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ως επί τω πλείστων η απόσβεση γίνεται συνήθως σε διάστημα δύο έως τεσσάρων χρόνων.

Για τον άνθρωπο και τον πλανήτη
Με την αυξανόμενη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η επένδυση σε Φωτοβολταϊκά συστήματα παρέχει στις επιχειρήσεις έναν αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Ταυτόχρονα, συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα συστήματα για να εξοικονομήσουν ενέργεια και να μειώσουν το κόστος τους, ενώ παράλληλα ενισχύουν την εταιρική τους υπευθυνότητα απέναντι στην αειφορία και την περιβαλλοντική διαχείριση.