Επιδoτηση Για Εγκατασταση Φωτοβολταικου Συστηματος ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού αναμένεται, με την έγκριση του προϋπολογισμού 2019, να ανακοινωθεί Σχέδιο Επιχορηγήσεων Για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος Net Metering σε οικίες.

Το σχέδιο θα αφορά ΟΛΟΥΣ τους οικιακούς καταναλωτές ΧΩΡΙΣ οικονομικά κριτήρια και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2018 (Αυτό που θα λαμβάνεται υπόψιν είναι η ημερομηνία ελέγχου και πιστοποιητικού καταλληλόλητας της ΑΗΚ).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Πιο κάτω ακολουθεί σύνδεσμος της ανακοίνωσης του Υπουργείου.

https://twitter.com/EnergyGovCY/status/1062684042024370176/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AcyMCITpress&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.mcit.gov.cy%2Fmcit%2Fmcit.nsf%2Findex_el%2Findex_el%3FOpenDocument