Η ENERGY AND BEYOND ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Θα προσφέρουμε στους πελάτες μας ανταγωνιστικές τιμές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συνέντευξη με τον Γενικό Διευθυντή της Energy & Beyond Ltd,  κ.Ανδρέα Θεοφάνους

Μετά την εμπειρία που θα αποκτηθεί με τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς το 2023 και τη σταθερότητα που θα αποκτήσει, η εταιρεία Energy & Beyond Ltd θα είναι σε θέση να προσφέρει μακροπρόθεσμα συμβόλαια σε σταθερές ανταγωνιστικές τιμές, δηλώνει ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Ανδρέας Θεοφάνους. Σε συνέντευξη στο Insider ξεδιπλώνει τα σχέδια για το μέλλον και αναφέρεται στις δραστικές αλλαγές που θα επέλθουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε συνθήκες ανταγωνισμού.

Κατά τους τελευταίους μήνες εντείνονται οι αναφορές τόσο από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από τη δική μας Κυβέρνηση ότι, για την ηλεκτροπαραγωγή, θα πρέπει να γίνει στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Πρόσφατα, ο κ. Μπορέλ, μετά και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανακοίνωσε εντατικοποίηση των ενεργειών για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο με μεγάλη στροφή στις ΑΠΕ. Είναι έτοιμες οι κυπριακές εταιρείες, με αναφορά και στη δική σας εταιρεία, να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα;

Ο Όμιλος εταιρειών μας ασχολείται σε όλους τους τομείς παραγωγής από ΑΠΕ, και ειδικότερα της φωτοβολταϊκής παραγωγής, και είτε σε διάθεση της παραγωγής στο ηλεκτρικό δίκτυο, είτε σε τελικούς πελάτες στους επόμενους μήνες μέσω της Energy & Beyond που είναι η Αδειοδοτημένη εταιρεία προμήθειας του Ομίλου. Η Energy & Beyond, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Green Energy, δραστηριοποιείται στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και επίκειται η ένταξη της στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού ως εταιρείας προμήθειας ηλεκτρισμού.

Σε γενικές γραμμές, η απάντηση στο ερώτημα εξαρτάται και από τα μέτρα και τις ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν από την πολιτεία για να ενισχυθούν οι προσπάθειες υλοποίησης του μεγάλου ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τομέα να εμπλακεί στην παραγωγή και προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε ένα νησιώτικο σύστημα και των περιορισμών που επιβάλλονται για την απρόσκοπτη παροχή μέσω του ηλεκτρικού δικτύου, δεν μπορεί να προχωρήσει η απεριόριστη εισαγωγή συστημάτων ΑΠΕ στη παρούσα τους μορφή. Ήδη, σύμφωνα και με εκτιμήσεις του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, που είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος, η επιτρεπόμενη Αιολική παραγωγή προσεγγίζει το επιτρεπόμενο όριο, ενώ η εκτεταμένη φωτοβολταϊκή παραγωγή επιτρέπεται μόνο με συνδυασμό της με συστήματα αποθήκευσης, τα οποία όμως είναι ψηλού κόστους και οι επενδύσεις θα είναι βιώσιμες μόνο σε συνδυασμό τους με σχέδια στήριξης, όπως συνέβη και στο παρελθόν με τη στήριξη της παραγωγής από ΑΠΕ. Ήδη η πολιτεία εξετάζει και θα ανακοινώσει σχέδια. Η συγκεκριμένη παραγωγή θα πρέπει να παρέχεται σε τελικούς πελάτες μέσω των Αδειοδοτημένων εταιρειών προμήθειας που θα λειτουργούν στα πλαίσια της Ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού. Ο Όμιλος μας είναι έτοιμος να ανταποκριθεί άμεσα σε αυτές τις προκλήσεις και η Energy & Beyond είναι πανέτοιμη να εντάξει το παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου, συν των άλλων συμβεβλημένων μαζί της Παραγωγών, στην Αγορά Ηλεκτρισμού και να παρέχει ενέργεια σε τελικούς πελάτες σε ανταγωνιστικές τιμές.

Γιατί οι πελάτες της ΑΗΚ να επιλέξουν ένα διαφορετικό προμηθευτή;

Πολύ καλή ερώτηση, η οποία απασχόλησε στο παρελθόν και τους καταναλωτές όλων των άλλων χωρών της Ευρώπης και Αμερικής στις οποίες λειτουργούν από χρόνια οι Ανταγωνιστικές αγορές και τώρα έχουν ωριμάσει με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν τον Προμηθευτή της αρεσκείας τους. Η πρώτη επιτυχία των Αγορών Ηλεκτρισμού ήταν τόσο η κατάργηση των μονοπωλίων των καθετοποιημένων εταιρειών με τον περιορισμό τόσο του παραγωγικού δυναμικού των, όσο και η μείωση του τεράστιου μεριδίου στον αριθμό πελατών των χωρών τους. Οι δυνάμεις του ανταγωνισμού επέφεραν αύξηση της παραγωγικότητας τους και ποιοτικά καλύτερες υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές.

Ο ηλεκτρισμός είναι ένα αγαθό το οποίο δεν χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα στη γεύση, οσμή ή εμφάνιση. Οι Προμηθευτές διαφοροποιούνται κυρίως από την τιμή της ενέργειας που προσφέρουν σε πρώτο λόγο. Πέραν της χαμηλότερης τιμής που θα προσφέρουμε στους πελάτες μας, στοχεύουμε στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που δεν προσφέρονται ή προσφέρονται σε περιορισμένο βαθμό από την ΑΗΚ. Παράδειγμα είναι η μελέτη και ανάλυση του προφίλ κατανάλωσης των πελατών μας και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για μείωση του τελικού τους κόστους.

Πώς όμως απαντάτε στις πιθανές ανησυχίες υποψηφίων πελατών σας, ότι θα τυγχάνουν δυσμενούς διάκρισης από την ΑΗΚ όταν παρουσιάζονται προβλήματα στην παροχή, όπως για παράδειγμα λόγω προβλημάτων στο δίκτυο;

Ακολουθώντας τις Ευρωπαϊκές Oδηγίες που αφορούν στις Ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρισμού, η πολιτεία έχει προχωρήσει σε μέτρα απεξάρτησης των δικτύων από την ΑΗΚ Παραγωγή και ΑΗΚ Προμήθεια. Όλες οι ενέργειες των Διαχειριστών Δικτύων παρακολουθούνται και ελέγχονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων. Εξ άλλου, πέραν του ενός έτους τώρα, λειτουργούν ανεξάρτητοι Προμηθευτές με δικούς τους πελάτες χωρίς να έχει προκύψει οιοδήποτε πρόβλημα επιλεκτικής συμπεριφοράς.

H Energy & Beyond προσφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα σε πελάτες της;

Η εταιρεία μας ανήκει σε ένα Όμιλο ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες στον ενεργειακό τομέα, με τεράστια εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό με μακρά εμπειρία και ολοκληρωμένη κατάρτιση. Καλύπτει όλους τους τομείς φωτοβολταϊκής παραγωγής, όπως είναι η αξιοποίηση των σχεδίων συμψηφισμού μετρήσεων σε οικιακές εγκαταστάσεις, συμψηφισμού λογαριασμών, αυτοπαραγωγή από εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες, εγκατάσταση και συντήρηση μεγάλων πάρκων, συμβατική παραγωγή κ.α.

Η Energy & Beyond έχει πρωτοπορήσει στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και στοχεύει το ίδιο ως Εταιρεία Προμήθειας. Διαθέτει έμπειρο προσωπικό και γνωρίζει πολύ καλά τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Επίσης είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που είναι ενεργή και παρέχει υπηρεσίες ESCo (Πάροχος Ενεργειακών Υπηρεσιών) σε πελάτες της. Με αυτή την προοπτική, είναι σε θέση να ικανοποιήσει ποικιλοτρόπως τους πελάτες της, αξιοποιώντας τις συνέργειες που προσφέρονται προς αμοιβαίο όφελος. Προσφορές αυτού του είδους δεν θα είναι στατικές, αλλά θα παρακολουθούνται και θα διαμορφώνονται δυναμικά.

Πρόσθετα, μετά την εμπειρία που θα αποκτηθεί με τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς το 2023 και τη σταθερότητα που θα αποκτήσει, θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μακροπρόθεσμα συμβόλαια σε σταθερές ανταγωνιστικές τιμές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ανδρέας Θεοφάνους Γενικός Διευθυντής της Energy & Beyond Ltd.

Τηλ.: +357 – 25 734 917

a.theophanous@geg.com.cy