ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ

 

Η SunTechnics Ltd, θυγατρική του ομίλου GDL Green Energy Group, έχει αναλάβει τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων. Η εταιρεία έχει ως έδρα τη Λεμεσό με Παγκύπρια δραστηριοποίηση.

Η εταιρεία ζητά υπεύθυνο, δυναμικό και δραστήριο Ηλεκτρολόγο-Τεχνικό (μια θέση), για απασχόληση στο κομμάτι λειτουργίας και  συντήρησης Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@geg.com.cy (σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης για την οποία κάνουν την αίτηση) μέχρι την Παρασκευή  7 Ιουλίου 2017.

Προσόντα:

 • Δίπλωμα ηλεκτρολογίας.
 • Ελάχιστη εμπειρία 3 χρόνων σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Προηγούμενη τεχνική εμπειρία στον τομέα των Φωτοβολταϊκών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Εμπειρία στη χρήση και κατανόηση των σημάτων του ηλεκτρονικού εξοπλισμού δοκιμών και διάγνωσης (πολυμέτρων, clamp meter, installation tester κλπ.).
 • Εμπειρία ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου.
 • Γνώση Ελληνικών και Αγγλικών.
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Word / Excel, Autocad).
 • Άδεια από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία (ΗΜΥ), θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Άδεια οδήγησης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ακέραιος, έμπιστος, επικοινωνιακός και ομαδικός χαρακτήρας.

Καθήκοντα:

 • Διεξαγωγή προγραμματισμένων και εκτάκτων ελέγχων καλής λειτουργίας των Φ/Β εγκαταστάσεων.
 • Προσδιορισμός και καταγραφή σφαλμάτων, μη συμμορφώσεων κατασκευής και εγκατάστασης, αποκλίσεις προδιαγραφών, παραβιάσεων ασφαλείας κλπ.
 • Σύνταξη αναφορών προγραμματισμένων και εκτάκτων βλαβοληπτικών ελέγχων.
 • Ενημέρωση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας-περιβάλλοντος- εργασιών προς όλους τους επισκέπτες και υπεργολάβους πριν την πρόσβαση στις Φ/Β εγκαταστάσεις.
 • Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας στον εκάστοτε χώρο εργασίας. (απαραίτητη η ικανότητα ένδυσης με τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό).
 • Επίβλεψη υπεργολάβων κατά την εργασία τους.
 • Εξασφάλιση της ποιότητας εργασίας και της τήρησης του χρονοδιαγράμματος των υπεργολάβων ή άλλων λοιπών εργασιών.
 • Ικανότητα εργασίας σε Παγκύπρια βάση και διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων και έργων.
 • Αλληλεπίδραση με υπεργολάβους και υπεύθυνους μηχανικούς σε καθημερινή βάση.
 • Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού (όταν απαιτείται) με ευαισθητοποίηση στον έλεγχο κόστους.
 • Η περιγραφή εργασίας μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή με άλλα καθήκοντα που μπορεί να ανατεθούν.

Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Στείλτε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο info@geg.com.cy μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017.