ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ

 

Η SunTechnics Ltd, θυγατρική του ομίλου GDL Green Energy Group, έχει αναλάβει τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων. Η εταιρεία έχει ως έδρα τη Λεμεσό με Παγκύπρια δραστηριοποίηση.

Η εταιρεία ζητά υπεύθυνο, δυναμικό και δραστήριο Ηλεκτρολόγο-Τεχνικό (μια θέση), για απασχόληση στο κομμάτι λειτουργίας και  συντήρησης Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@geg.com.cy (σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης για την οποία κάνουν την αίτηση) μέχρι την Παρασκευή  7 Ιουλίου 2017.

Προσόντα:

  • Δίπλωμα ηλεκτρολογίας.
  • Ελάχιστη εμπειρία 3 χρόνων σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Προηγούμενη τεχνική εμπειρία στον τομέα των Φωτοβολταϊκών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
  • Εμπειρία στη χρήση και κατανόηση των σημάτων του ηλεκτρονικού εξοπλισμού δοκιμών και διάγνωσης (πολυμέτρων, clamp meter, installation tester κλπ.).
  • Εμπειρία ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου.
  • Γνώση Ελληνικών και Αγγλικών.
  • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Word / Excel, Autocad).
  • Άδεια από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία (ΗΜΥ), θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
  • Άδεια οδήγησης.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
  • Ακέραιος, έμπιστος, επικοινωνιακός και ομαδικός χαρακτήρας.

Καθήκοντα:

  • Διεξαγωγή προγραμματισμένων και εκτάκτων ελέγχων καλής λειτουργίας των Φ/Β εγκαταστάσεων.
  • Προσδιορισμός και καταγραφή σφαλμάτων, μη συμμορφώσεων κατασκευής και εγκατάστασης, αποκλίσεις προδιαγραφών, παραβιάσεων ασφαλείας κλπ.
  • Σύνταξη αναφορών προγραμματισμένων και εκτάκτων βλαβοληπτικών ελέγχων.
  • Ενημέρωση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας-περιβάλλοντος- εργασιών προς όλους τους επισκέπτες και υπεργολάβους πριν την πρόσβαση στις Φ/Β εγκαταστάσεις.
  • Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας στον εκάστοτε χώρο εργασίας. (απαραίτητη η ικανότητα ένδυσης με τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό).
  • Επίβλεψη υπεργολάβων κατά την εργασία τους.
  • Εξασφάλιση της ποιότητας εργασίας και της τήρησης του χρονοδιαγράμματος των υπεργολάβων ή άλλων λοιπών εργασιών.
  • Ικανότητα εργασίας σε Παγκύπρια βάση και διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων και έργων.
  • Αλληλεπίδραση με υπεργολάβους και υπεύθυνους μηχανικούς σε καθημερινή βάση.
  • Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού (όταν απαιτείται) με ευαισθητοποίηση στον έλεγχο κόστους.
  • Η περιγραφή εργασίας μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή με άλλα καθήκοντα που μπορεί να ανατεθούν.

Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Στείλτε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο info@geg.com.cy μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017.