Δύο νέα φωτοβολταϊκά πάρκα της CAVEXOUN έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται στον Αστρομερίτη

Δύο φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν ολοκληρωθεί!

Τα έργα της CAVEXOUN, βρίσκονται στον Αστρομερίτη, με συνολική ισχύ 1.82MWp. Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) πάρκα έχουν συνδεθεί με το δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Χρησιμοποιήθηκαν 4062 φωτοβολταϊκά πάνελ LONGI LR4 ‐ 72HBD με ισχύ 450Wp, 13 μετατροπείς HUAWEI και Convert Italia trackers σε έναν άξονα για βέλτιστη απόδοση!

Εκτιμάται ότι μέσω των φωτοβολταϊκών πάρκων, θα εξοικονομηθούν περίπου 2,600 τόνοι CO2 ανά έτος λειτουργίας, το οποίο ισοδυναμεί με περίπου 120 χιλιάδες δέντρα ετησίως.

Ο Όμιλος Green Energy, πρωτοπόρος σε παροχή υπηρεσιών συντήρησης έργων, έχει αναλάβει τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των Φ/Β πάρκων.