ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΒ NET METERING

Αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης λογαριασμών ΦΒ Net Metering

Αρκετοί καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα με τη μέθοδο του net metering, έχουν παρατηρήσει αλλαγές στην τιμολόγηση τους, όταν έλαβαν πρόσφατους λογαριασμούς από την ΑΗΚ. Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), επιθυμεί να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές, να επεξηγήσει τον νέο τρόπο τιμολόγησης, αλλά ταυτόχρονα να καθησυχάσει και τις ανησυχίες τους.

Στους λογαριασμούς της ΑΗΚ υπάρχουν 2 μετρήσεις για όσους έχουν εγκατεστημένο ΦΒ σύστημα με την μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering). Oι δύο μετρήσεις αφορούν την εισερχόμενη και εξερχόμενη ενέργεια (μετρούμενη σε κιλοβατώρες – kWh), όπως αναλύονται πιο κάτω:

Εισερχόμενη ενέργεια
Οι εισερχόμενη ενέργεια είναι αυτή που εισέρχεται από το ηλεκτρικό δίκτυο της ΑΗΚ στο υποστατικό μας, όταν δεν παράγει ενέργεια το ΦΒ μας σύστημα (π.χ. το βράδυ).

Εξερχόμενη ενέργεια
Όταν παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από το ΦΒ σύστημα, τότε η ενέργεια αυτή καταναλώνεται πρωτίστως μέσα στο σπίτι, νοουμένου ότι υπάρχουν καταναλώσεις εκείνη τη χρονική στιγμή (ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται σε λειτουργία, π.χ. ψυγείο κλπ). Σε περίπτωση που υπάρχει περίσσεια ενέργεια (δηλαδή αυτή που δεν μπορεί να καταναλωθεί από τις συσκευές στο υποστατικό κατά την παραγωγή του ΦΒ), αυτή εγχέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Γι’ αυτό και ορίζεται ως εξερχόμενη ενέργεια.

Το ποσό που θα πληρωθεί ως κατανάλωση αφορά τον συμψηφισμό των δυο αυτών μετρήσεων (εισερχόμενη ενέργεια μείον την εξερχόμενη ενέργεια). Ο συμψηφισμός αυτός μπορεί να είναι:

Α) Θετικός – σε περίπτωση που καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια απ’ όση παράγεται. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει χρέωση.

Β) Μηδέν – σε περίπτωση που καταναλώνεται ακριβώς όση ενέργεια παράγεται.  Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει χρέωση.

Γ) Αρνητικός – σε περίπτωση που παράγεται περισσότερη ενέργεια από την καταναλωθείσα. Σε αυτή την περίπτωση η περίσσεια ενέργεια (κιλοβατώρες) θα μεταφέρεται στον επόμενο μήνα και θα αφαιρούνται οι συγκεκριμένες κιλοβατώρες από τον λογαριασμό της επόμενης διμηνίας.

Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις (Β & Γ) δεν υπάρχει χρέωση για κατανάλωση.

Όσον αφορά το πάγιο, αυτό πάντα χρεωνόταν ως αντιστάθμισμα των υπηρεσιών και του δικαιώματος χρήσης του ηλεκτρικού δικτύου της ΑΗΚ. Αν δεν υπήρχε η δυνατότητα χρήσης του δικτύου της ΑΗΚ θα έπρεπε για κάθε ΦΒ σύστημα να γινόταν εγκατάσταση συστοιχίας μπαταριών για αποθήκευση της περίσσειας παραγόμενης ενέργειας του ΦΒ συστήματος, το οποίο μεταφράζεται σε κόστος μεταξύ €15.000 μέχρι €45.000, αναλόγως του μεγέθους του συστήματος. Με βάση τον προηγούμενο τρόπο τιμολόγησης, για τις υπηρεσίες αυτές υπήρχαν
κάποιες πάγιες χρεώσεις που ήταν ίσες περίπου με €8 ανά εγκατεστημένο kW το δίμηνο. Δηλαδή το πάγιο κόστος για ένα ΦΒ σύστημα 3kW ήταν κάτι λιγότερο από €150 το χρόνο.

Τώρα βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας αποφασίστηκε ότι ο τρόπος κοστολόγησης των υπηρεσιών αυτών έπρεπε να βελτιωθεί προς όφελος των παραγωγών και να επωφελούνται αυτοί που καταφέρνουν να καταναλώνουν (ιδιοκαταναλώνουν), το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του ΦΒ τους συστήματος, ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό δίκτυο σε μεγάλο βαθμό. Έτσι με τον νέο τρόπο τιμολόγησης η χρέωση του πάγιου (μόνο του πάγιου, όχι της συνολικής κατανάλωσης), γίνεται ανάλογα με την εισερχόμενη ενέργεια, δηλαδή την
ενέργεια που χρησιμοποιείται από το δίκτυο όταν δεν παράγει ενέργεια το ΦΒ σύστημα (κυρίως τις βραδινές ώρες). Αν γίνεται αυξημένη χρήση ενεργοβόρων συσκευών (π.χ. πλυντήρια, στεγνωτήρια κλπ.) κατά τις βραδινές ώρες τότε η εισερχόμενη ενέργεια και κατά συνέπεια το πάγιο θα είναι αυξημένα. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν η χρήση αυτών των συσκευών γίνεται κατά τη διάρκεια της μέρας, που υπάρχει παραγωγή ενέργειας από το ΦΒ σύστημα, τότε οι εισερχόμενη ενέργεια θα είναι μειωμένη, το ίδιο και το πάγιο.

Η αλλαγή που αναστάτωσε τις τελευταίες μέρες αρκετό κόσμο, έγινε βασισμένη σε μια μελέτη του Πανεπιστήμιου Κύπρου και ο μέσος όρος των νοικοκυριών με Net-metering καταναλώνει το 30% της παραγόμενης ενέργειας από το ΦΒ του σύστημα και θα πληρώνει τα ίδια πάγια.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι:
Οι καταναλωτές που θα συγχρονίζουν την κατανάλωσή τους με τη παραγωγή τους, θα έχουν χαμηλότερο πάγιο κόστος, ενώ οι υπόλοιποι καταναλωτές θα έχουν το ίδιο πάγιο που είχαν βάσει του προηγούμενου τρόπου τιμολόγησης ή στη χειρότερη περίπτωση θα έχουν μια αύξηση γύρω στα €20-€30 το χρόνο. Ως εκ τούτου δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, μιας και οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές δεν θα παρατηρήσουν ιδιαίτερη μεταβολή στο κόστος τους σε ετήσια βάση.

Οι αλλαγές στην τιμολόγηση προκύπτουν από την εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών, για πιο αποδοτική ιδιοκατανάλωση και μετάβαση σε «έξυπνη» κατανάλωση.