Παραταση χρονικης διαρκειας Σχεδιου Παροχης Χορηγιων

Παράταση χρονικής διάρκειας Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης & της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας ανακοινώσε ότι η ισχύς του “Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε, παρατείνεται μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο καλύπτει τις ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων:

Κατηγορία 1: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €1500.

Κατηγορία 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €1800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3000.

Κατηγορία 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση €250 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1000 για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε υποστατικά οικιακών καταναλωτών (υποκατηγορία 3Α) και χρηματοδότηση €900 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών με μέγιστο ποσό χορηγίας €3600(υποκατηγορία 3Β).

Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά το Σχέδιο http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/0FC48E2E6A8BBFECC225842A00359D72?OpenDocument ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 25734911.