Συνέντευξη με τον κύριο Παύλο Παραδεισιώτη – CEO της εταιρείας Paradisiotis Ltd.

Η Σύμβαση Πρώτης Ενεργειακής Απόδοσης επιτεύχθηκε με χρηματοδότηση από τρίτους μεταξύ του Ομίλου Green Energy και της Εταιρείας Επεξεργασίας Τροφίμων ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε το 2018.

Η πολυετής σύμβαση ενεργειακής απόδοσης εγγυάται εξοικονόμηση ενέργειας μέσω Φωτοβολταϊκού Συστήματος, αποτελούμενο από φωτοβολταϊκά πάνελ της κορυφαίας γερμανικής εταιρείας ALEO SOLAR.

Επικοινωνήσαμε μαζί με τον κ. Παύλο Παραδεισιώτη για μια ανασκόπηση της λειτουργίας των συστημάτων και εντυπώσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

 

Θέσαμε στον κ. Παραδεισιώτη τις πιο κάτω ερωτήσεις:

  • Aπό το 2019 που πραγματοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι σήμερα ποιο είναι το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας και σε kWh;

Η Παραδεισιώτης έχει εξοικονόμηση πέραν των 2000 MWh μέχρι σήμερα (ή 480000 kWh τον χρόνο) και πέραν των 1500 τόνων Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 μεταφραζόμενο σε 69,000 δέντρα που χρειάζονται να απορροφήσουν το CO2.

  • Πόσο σημαντική ήταν η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης με Χρηματοδότηση από Τρίτους (υπηρεσίες ESCo) που συνάφθηκε μεταξύ της εταιρείας σας και του Ομίλου Green Energy;

Εξαιρετικά σημαντική αφού η χρηματοδότηση για τις εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκε με κεφάλαια από τρίτο επενδυτή με ιδιωτικά κεφάλαια. Η Σύμβαση καλύπτεται νομοθετικά από των ‘‘Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες’’ Νόμων του 2009 έως 2014, και των βάση του Νόμου εκδοθέντων Κανονισμών Κ.Δ.Π. 201/2014 περί ‘‘Πάροχων Ενεργειακών Υπηρεσιών’’. Η θυγατρική εταιρεία Energy & Beyond του Ομίλου Green Energy είναι αδειοδοτημένη για αυτές τις υπηρεσίες. Στην περίοδο εγκατάστασης του συστήματος στην Παραδεισιώτης, είχαμε αρκετές μεγάλες επενδύσεις να κάνουμε και η συγκεκριμένη μέθοδος κρίθηκε κερδοφόρα και βιώσιμη.

  • Τι χρειάζεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων, και αν υπάρχει ειδική υποδομή εντός της εταιρείας για τις λειτουργίες συντήρησης?

Μέσα στο πακέτο υπηρεσιών του Ομίλου Green Energy συμπεριλαμβάνεται και το Οperation & Μaintenance, τη συντήρηση των ΦΒ συστημάτων, το πλύσιμο πλαισίων, τη θερμογράφηση και ηλεκτρολογικούς και μηχανολογικούς ελέγχους.

Υπάρχει και το τμήμα μηχανολογίας (τεχνικό) εντός της εταιρείας μας το οποίο έχει υπό την ευθύνη του την καλή λειτουργία όλων των συστημάτων συμπεριλαμβανομένου και των ΦΒ συστημάτων.

  • Είστε ευχαριστημένος με την απόδοση των Γερμανικών ΦΒ συστημάτων ALEO SOLAR; Είναι η απόδοση αυτή που είχατε πληροφορηθεί πριν την εγκατάσταση;

Η απόδοση τους είναι η αναμενόμενη, βάση της μελέτης βιωσιμότητας, των προδιαγραφών και ποσότητας/τοποθέτησης/κλήσης στην οροφή  χωρίς προβλήματα στη λειτουργία, αφού καλύπτεται από τη συμφωνία συντήρησης με άριστα αποτελέσματα.

  • Υπάρχει κάποια εγγύηση των εγκαταστάσεων και τι συμπεριλαμβάνει:

Να σημειώσουμε ότι τo σχήμα Energy Services Company (ESCo) – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)  το θεωρώ ακόμα μία ‘‘εγγύηση’’  της Παραδεισιώτης, αφού στο τέλος της σύμβασης θα έχουμε εξαγοράσει το σύστημα (με €1) από το οποίο ήδη επωφελούμαστε χωρίς αρχική επένδυση. Παράλληλα υπάρχει και η επιλογή μας ως Παραδεισιώτης να το εξαγοράσουμε ενδιάμεσα, με προσυμφωνημένη τιμή για κάθε διετία.

Επιπλέον υπάρχει εγγύηση 25 χρόνια στο Προϊόν και Ποιότητα.

  • Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον και άλλες υπηρεσίες του Ομίλου Green Energy για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας?  

Τα θετικά αποτελέσματα ανοίγουν καινούριους δρόμους και δεσμούς.

Υπάρχει ήδη συνεργασία και στην Προμήθεια Ενέργειας από τον Οκτώβριο του 2022. Ο Όμιλος Green Energy προμηθεύει με Ηλεκτρική Ενέργεια 6 μετρητές με συνολική Εγκεκριμένη Ισχύ περίπου 2,5 MVA και συνολική χρονιαία κατανάλωση πέραν των 2500 MWh, με  πολύ θετικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την εταιρεία μας. Φυσικά μπορούμε να προχωρήσουμε και με άλλες υπηρεσίες  ESCo και σε άλλα συστήματα π.χ. ψυκτικά, κέλυφος και άλλα που θα μας εξοικονομήσουν περαιτέρω ενέργεια και είναι κάτι που το μελετούμε για το εγγύς μέλλον.  Επιπρόσθετα, υπάρχουν σκέψεις και συζητήσεις για άλλα συναφή θέματα συνεργασίας που αγγίζουν τους 10 στόχους της Ε.Ε. και τους 17 του Ο.Η.Ε. Η αμοιβαία θέληση για περαιτέρω συνεργασίες είναι το αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας, της αλληλοκατανόησης και του οράματος για την αειφορία των Green Energy και Παραδεισιώτης Λτδ, πέραν των Διευθυντών και του προσωπικού της Παραδεισιώτης.

 

Ευχαριστούμε τον κ. Παραδεισιώτη, για την θετική ανταπόκριση στο αίτημα μας και για το χρόνο του.