Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω: Ενεργειακές Βελτιώσεις για Επιχειρήσεις και άλλους Φορείς

Το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου παρουσίασε το Σχέδιο Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω, μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και άλλων φορέων να υλοποιήσουν ενεργειακές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις με στόχο την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ωφελεί τόσο τους επιχειρηματίες, όσο και το περιβάλλον.

Στόχοι: Βασικός στόχος η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%, κατά μέσο όρο από όλες τις στηριζόμενες επενδύσεις.

Το σχέδιο αφορά επενδύσεις με:

  • Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις/υποδομές και μονάδες παραγωγής.

Δικαιούχοι:

  • MME –Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  • ΜΚΟ – Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Αιτήσεις με δυνατότητα εγκατάστασης ΦΒ (Δικαιούχοι ΜΜΕ): Εφαρμόζεται μέγιστο ποσό χορηγίας 375ευρώ/KW και €150.000 μέγιστο ποσό ανά αίτηση.

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων σε ΚΣΜΚΕ (Δικαιούχοι : ΜΜΕ & ΜΚΟ): Εφαρμόζεται μέγιστο ποσό χορηγίας 375ευρώ/KW και €300.000 μέγιστο ποσό ανά αίτηση.

Επενδύσεις που αφορούν κτίρια ΜΚΟ: Εφαρμόζεται μέγιστο ποσό χορηγίας €150.000 ανά αίτηση.

Η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Προώθηση Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς έχει προθεσμία μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 23:59 μμ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Περιβαλλοντικά Οφέλη: Το πιο εμφανές όφελος του Σχεδίου Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και η ενίσχυση των πράσινων πρακτικών στις επιχειρήσεις και φορείς. Αυτό οδηγεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στη δημιουργία πιο βιώσιμων και οικολογικών κοινοτήτων.

Το Σχέδιο Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του κυπριακού κράτους για την ενθάρρυνση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης και της παροχής εξειδικευμένης συμβουλής, το πρόγραμμα επωφελεί τους δικαιούχους του, κάνοντας τις ενεργειακές βελτιώσεις προσιτές και εφικτές.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας Σχεδίων Χορηγιών της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας https://fundingapps.mcit.gov.cy/