Έργο EV φόρτιση

Εγκατάσταση Starcharge AURORA με ισχύ φόρτισης 22kW