Επανεκλογή Χαράλαμπου Κυριάκου ως αντιπροέδρου ΣΕΑΠΕΚ

Ο Χαράλαμπος Κυριάκου COO του Ομίλου μας επανεκλέγηκε στις 28 Ιουνίου, στη θέση του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας Κύπρου. (ΣΕΑΠΕΚ).

Ο Χαράλαμπος εκπροσωπεί τον όμιλο Green Energy ως μέλος του ΣΕΑΠΕΚ από το 2011, και από το 2016 συμμετέχει ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται απο 9 μέλη και μετά απο ψηφοφορία καταρτίζεται σε σώμα.

Μέλη του ΣΕΑΠΕΚ είναι οι εταιρείες ΑΠΕ, τις οποίες εκπροσωπεί το άτομο το οποίο δηλώνει η κάθε εταιρεία  ως εκπρόσωπο της.

Ο σύνδεσμός έχει στο σύνολο του 43 μέλη (εταιρείες ΑΠΕ) και αποσκοπεί να συμπεριλάβει και τις υπόλοιπες εταιρείες που δεν είναι μέλη έτσι ώστε να υπάρχει μια ομοιογένεια θέσεων και αποφυγή προβλημάτων στον τομέα της ενέργειας όπως για παράδειγμα είναι η κατοχύρωση επαγγέλματος που δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα. Μετά απο πρωτοβουλία και προσπάθεια του ΣΕΑΠΕΚ κατοχυρώθηκε όμως η διαδικασία πιστοποίησης εγκαταστατών και εταιρειών μέσα από διάφορα προγράμματα που εγκριθήκαν από το Υπουργείο Ενέργειας και το ΕΤΕΚ.

Ο σκοπός του συνδέσμου είναι γενικά η προαγωγή των ΑΠΕ.

Καθήκον του συνδέσμου είναι να εντοπίζει και να επικοινωνεί τρόπους προώθησης των ΑΠΕ (με την πλειοψηφία να είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα), να διαβουλεύεται  με όλους τους φορείς Ενέργειας όπως έιναι το υπουργείο Ενέργειας Βιομηχανίας και Εμπορίου, τη Ρυθμιστική αρχή ενέργειας Κύπρου, την Αρχή Ηλεκτρισμού, και τον Διαχειριστή δικτύου διανομής με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση των θεμάτων Ενέργειας στην χώρα μας βάσει των νέων εξελίξεων.

Ο ρόλος του συνδέσμου είναι πολύ σημαντικός και αναγνωρίζεται από όλους τους φορείς εδώ και 19 χρόνια. Συμμετέχει σε επιτροπές και έχει ρόλο στις ρυθμιστικές αποφάσεις και μεταρρυθμίσεις των ΑΠΕ στην Κύπρο.

Ο Προέδρος και ο Αντιπρόεδρος έχουν ευθύνη και καθήκον να συμβάλουν ουσιαστικά  και να είναι παρών σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές σε θέματα ενέργειας, και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒ (Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων) που χειρίζεται τα θέματα ενέργειας. Επίσης η συμμετοχή και η συμβολή τους επιτάσσεται και σε όλες τις συναντήσεις ημι-κρατικών ή κρατικών φορέων που ασχολούνται με την προώθηση των ΑΠΕ.

Εντός του συνδέσμου υπάρχουν οι μηνιαιές προγραμματισμένες συναντήσεις, οι έκτακτες  συναντήσεις βάσει εξελίξεων του τομέα όπου εξετάζονται ενδελεχώς τα νέα δεδομένα και νομοθεσίες εντός Κύπρου και στην Ευρώπη. Επιπλέον κατοχυρώθηκε η χρονιαία γενική συνέλευση  με την συμμετοχή όλων των μελών του συνδέσμου για την παρουσίαση του απολογισμού της χρονιάς, τα διαδικαστικά του Συνδέσμου και το πρόγραμμα και τρόπους επίτευξης νέων στόχων.

Ο Χαράλαμπος τονίζει τον βαρυσήμαντο ρόλο του συνδέσμου στα ενεργειακά δρώμενα του τόπου μας και την πολύτιμη αφοσίωση και βοήθεια που παρέχουν τα μέλη στο ΔΣ του συνδέσμου, το οποίο έχει την ευθύνη αποτελεσματικής πρόωθησης των θέσεων του Συνδέσμου.