Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Πράσινη Ενέργεια στην Δημοτική Εκπαίδευση

Στη σημερινή εποχή, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για τις επιχειρήσεις. Η Green Energy, έχει αναλάβει την αποστολή να προωθήσει την πράσινη ενέργεια και να επηρεάσει θετικά το περιβάλλον. Μέσω διάφορων πρωτοβουλιών, ο Όμιλος μας αποδεικνύει τη δέσμευση του να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να ενημερώσει την επόμενη γενιά για τη σημασία της πράσινης ενέργειας.

Μία από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Green Energy είναι οι επισκέψεις σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης, με σκοπό να εκπαιδεύσει τους μαθητές σχετικά με την Πράσινη Ενέργεια. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, εξειδικευμένοι επαγγελματίες από την εταιρεία μοιράζονται τις γνώσεις τους για τις πρακτικές και τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την παραγωγή πράσινης ενέργειας.

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, και να κατανοήσουν τις οικολογικές επιπτώσεις των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής ενέργειας.

Μέσω αυτών των επισκέψεων, η Green Energy προωθεί την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των παιδιών για την αειφορία και την ανάγκη για βιώσιμες ενεργειακές λύσεις. Επίσης, ενθαρρύνει τους μαθητές να σκέφτονται δημιουργικά και να αναζητούν νέους τρόπους παραγωγής και χρήσης ενέργειας. Η εταιρεία πιστεύει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια νέα γενιά νεαρών που θα είναι ενημερωμένη και δραστήρια στον τομέα της πράσινης ενέργειας, καθώς αυτή θα αναλάβει την επόμενη φάση της αειφόρου ανάπτυξης.

Ο Project & Design Supervisor, Παναγιώτης Νικολαΐδης και η Marketing Manager του Ομίλου Ρουπίνα Ασημένου, επισκέφτηκαν τα σχολεία Α΄ Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών & The Island Private School για μια παρουσίαση με τίτλο «Η επίδραση της ενέργειας στο περιβάλλον μας».

Η φιλοξενία, o ενθουσιασμός και η συμβολή τόσο των μαθητών όσο και των δασκάλων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην όλη οργάνωση και τη διεξαγωγή της παρουσίασης.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους μαθητές για τις υπέροχες συζητήσεις και ζωγραφιές τους αλλά και για ένα πολύ παραγωγικό εργαστήριο. Μας δίνουν αισιοδοξία και κίνητρο να συνεχίσουμε το έργο μας για την ενημέρωση περιβαλλοντικών θεμάτων στην δημοτική εκπαίδευση.