Αξιοποίησε το αγροτεμάχιο σου!

Ο Όμιλος μας ανακοινώνει το ενδιαφέρον του για ενοικίαση αγροτεμάχιων σε όλη την ελεύθερη Κύπρο!

Κριτήρια συμμετοχής ιδιοκτητών

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών πάρκων στα τεμάχια που πληρούν τις πιο κάτω βασικές προϋποθέσεις:

  • Ύπαρξη εγγεγραμμένου δρόμου ή δικαιώματος διάβασης
  • Κοντινή παροχή Ηλεκτρικού δικτύου
  • Τεμάχιο μεγαλύτερο των 15000 m²
  • Ομαλή επίπεδη επιφάνεια
  • Να μην υπάρχουν μεγάλες κλίσεις εδάφους
  • Αποδεδειγμένο Ιδιοκτησιακό Δικαίωμα στο τεμάχιο (Τίτλος Ιδιοκτησίας)
  • Τεμάχιο χωρίς αποτρεπτικά εμπράγματα βάρη (π.χ. Ακίνητα που επιβαρύνονται με υποθήκες)

 Συγκριτικό Πλεονέκτημα

Ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στην επένδυση για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@greenenergy.com.cy ή στο 25 734800.