ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Στην εφημερίδα Πολίτης, άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Green Energy, κ. Γιώργου Γεωργίου.