Ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία διαμορφώνοντας πράσινη κουλτούρα

Η στρατηγική του Ομίλου Green Energy είναι συνυφασμένη με τον όρο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» και τα ESG κριτήρια βιωσιμότητας. Από την ίδρυσή του, αναπτύσσει στοχευμένη στρατηγική με δράσεις που κινούνται συνδυαστικά ανάμεσα στους πυλώνες Περιβάλλον-Κοινωνία -Εκπαίδευση-Άνθρωπος.

Το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου εστιάζει, ταυτόχρονα, σε θέματα Εταιρικής βιωσιμότητας. Ευθυγραμμίζεται με τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, εστιάζοντας στο περιβάλλον, την οικονομία και τον άνθρωπο, με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Προχωρά σε επενδύσεις ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας και εστιάζοντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια & ποιότητα ζωής
Στον Όμιλο, η αρχή διασφάλισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου εντοπίζεται σε όλη την έκταση της δομής του. Ξεκινώντας από τους επαγγελματίες που τον απαρτίζουν, δίνονται ίσες ευκαιρίες χωρίς καμία φυλετική ή εθνική διάκριση. Εστιάζει στην συνεχή εκπαίδευσή τους, διοργανώνοντας προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την εκπλήρωση του οράματός του… Τη διάσωση του πλανήτη.

Πρόσφατα, έχει συσταθεί εσωτερικά μια εξειδικευμένη «Περιβαλλοντική Επιτροπή» με σκοπό τον συντονισμό περιβαλλοντικών ενεργειών και τη διαμόρφωση πράσινης κουλτούρας, στο πλαίσιο του προτύπου ISO 14001.

Το μοντέλο λειτουργίας του Ομίλου Green Energy αντανακλάται και στις δράσεις που αφορούν το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον. Για τον Όμιλο, κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε καθαρότερη ενέργεια και σε καλύτερη ποιότητα ζωής. Επενδύοντας, στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και διαθέτοντας στο καταναλωτικό κοινό ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, με πλήρη διαφάνεια, σφυριλατεί ένα ανταγωνιστικό «περιβάλλον» για τους πελάτες του.

Διαμόρφωση περιβαλλοντικής κουλτούρας

Προσφέροντας πράσινη καθαρή ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο Όμιλος συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα στον πλανήτη. Εκτός από την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, έχει καθιερώσει μια σειρά ενεργειών προς την ενίσχυση της διάσωσης του πλανήτη και τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής κουλτούρας στο ευρύ κοινό.

Η καθιέρωση θεσμών, όπως αυτός της «Πράσινης Εβδομάδας» το 2023, ήταν η αρχή για να ενεργοποιηθούν κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς ώστε να συνδράμουν στην προσπάθειά του. Η υλοποίηση του θεσμού περιελάμβανε μια σειρά εκδηλώσεων, σε διαφορετικούς δήμους της Λεμεσού, με στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης. Ανάμεσα στις εκδηλώσεις ήταν η δεντροφύτευση, ο καθαρισμός γειτονιάς, η ποδηλασία και η προβολή ντοκιμαντέρ για τον υδάτινο κόσμο. Η καθιέρωση της «Πράσινης Εβδομάδας» ως θεσμός αγκαλιάστηκε από όλους τους Δήμους και κατοίκους της Λεμεσού.

Ενίσχυση αειφορίας μέσω εκπαίδευσης

Η προώθηση της πράσινη καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ στις μελλοντικές γενιές, αποτελεί για τον Όμιλο μια βασική αναγκαιότητα. Τα παιδιά είναι το μέλλον αυτού του τόπου, γι’ αυτό και κάθε χρόνο εντείνονται οι ενέργειές προς την «Εκπαίδευση». Έναν τομέα ιδιάζουσας σημασίας, καθώς τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι θα καθορίσουν την πορεία του πλανήτη.

Ο Όμιλος, ευαισθητοποιεί ουσιαστικά τα παιδιά προς την αειφορία, μέσα από ειδικά διαμορφωμένες παρουσιάσεις σε ενδοσχολικά αμφιθέατρα, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκέφτονται οικολογικά και να αναζητούν νέους τρόπους παραγωγής και χρήσης της ενέργειας από ΑΠΕ.

Από τον άνθρωπο στον άνθρωπο

Το δικαίωμα στην υγεία είναι ένα από τα θέματα που απασχόλησαν το ευρύ κοινό τα τελευταία χρόνια. Ο Όμιλος Green Energy έχει δείξει την ευαισθησία του σχετικά με την ανθρώπινη υγεία από το 2016. Έκτοτε, ο Όμιλος διοργανώνει αιμοδοσίες εις μνήμη ανθρώπων που εργάστηκαν και αποτέλεσαν συνοδοιπόροι, στην υλοποίηση του οράματός του.

Σκοπός της πιο πάνω καθιερωμένης δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εθελοντισμού και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Κάθε χρόνο, ο Όμιλος, παροτρύνει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στον εθελοντισμό και να συνδράμουν με το δικό τους τρόπο στην κοινωνία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στη διαδικτυακή εφημερίδα “Καθημερινή”, εδώ: https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/green-energy-group-energos-symmetoxi-stin-koinonia-diamorfwnontas-prasini-koyltoyra