Σχεδιο Επιχορηγησης για την εγκατασταση 1000 σημειων επαναφορτισης ηλεκτρικων οχηματων

Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το σχέδιο επιχορήγησης για την εγκατάσταση 1.000 δημόσιων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με προϋπολογισμό 3,7 εκ ευρώ.

Το Σχέδιο Χορηγιών θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις (Α’ και Β’ Φάση), με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό €3,700,000. Αιτήσεις για την Α’ Φάση θα υποβάλλονται μέχρι 31/01/2023 και θα διατεθεί το ποσό των €1,850,000. Η Β ́ Φάση αναμένεται να προκηρυχθεί περί τα τέλη του 2023, επίσης, με χορηγίες ύψους €1,850,000.

Η μορφή της ενίσχυσης που θα παραχωρείται είναι αποκλειστικά ήσσονος σημασίας (De minimis) δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα (Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα), Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές «χώρου στάθμευσης για δημόσια χρήση» και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα επιλέξιμα σημεία εγκατάστασης είναι, μεταξύ άλλων, χώροι στάθμευσης για δημόσια χρήση, δημοτικοί και κοινοτικοί χώροι στάθμευσης, ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης για το κοινό, χώροι πρατηρίων πετρελαιοειδών, χώροι σταθμών επαναφόρτισης κτλ.

Ο κάθε δικαιούχος δύναται να λάβει χορηγία για τέσσερις σταθμούς επαναφόρτισης, ανά επαρχία, με μέγιστο αριθμό τους δεκαπέντε σε όλη την Κύπρο, με εξαίρεση τις τοπικές αρχές οι οποίες μπορούν να λάβουν χορηγία για να τοποθετήσουν μέχρι και οκτώ σταθμούς εντός της επικράτειάς τους.

Το Σχέδιο προνοεί χρηματοδότηση σε ποσοστό 50% της ολικής δαπάνης, με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του φορτιστή. Σημεία φόρτισης τα οποία θα εγκατασταθούν σε ορεινές περιοχές, θα λαμβάνουν αυξημένο ποσοστό χορηγίας μέχρι 55%, με τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης να παραμένουν ως έχουν

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο Επιχορήγησης, τον οδηγό και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://ev1000.cea.org.cy.