Υποτροφία 100% για το πρόγραμμα «Master of Business Administration (MBA)»

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Όμιλος Green Energy σε συνεργασία με το CIM-Cyprus Business School, προκηρύσσει μια πλήρη υποτροφία για το πρόγραμμα Master of Business Administration (MBA). Η υποτροφία, προσφέρεται για την ακαδημαϊκή περίοδο 2024/2025, στη Λευκωσία ή Λεμεσό και καλύπτει εξ ολοκλήρου τα δίδακτρα, τα οποία ανέρχονται στις €7960.

Ο Όμιλος Green Energy, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη βιώσιμων ενεργειακών λύσεων, και το CIM-Cyprus Business School, κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα, συνεργάζονται για την προαγωγή της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω της υποτροφίας, υποστηρίζοντας την πλήρη κατάρτιση των μελλοντικών επιχειρηματικών ηγετών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει την αφοσίωση των δύο οργανισμών στην προώθηση της ακαδημαϊκής εξέλιξης και επαγγελματικής επιτυχίας των φοιτητών, επιδιώκοντας να εξοπλίσουν τους μελλοντικούς ηγέτες με ποιοτική εκπαίδευση και πρακτικές εμπειρίες.

Όροι & Προϋποθεσεις της Υποτροφίας

  • Η υποτροφία είναι ανοιχτή σε πολίτες της ΕΕ
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Bachelor
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακή εμπειρία
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας π.χ. IELTS 6.0
  • Όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά από 03/06/2024 μέχρι 25/06/2024.

Για αίτηση της υποτροφίας, πατήστε εδώ https://cim.ac.cy/green-energy-mba-scholarship/