ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NET BILLING) ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ JUMBO TRADING LTD ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

Ο Όμιλος Jumbo, είναι ένας υπερεθνικός όμιλος επιχειρήσεων, που λειτουργεί το δικό του δίκτυο καταστημάτων, σε όλη την Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο. Η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «Jumbo Trading ltd» δραστηριοποιείται στην Κύπρο, με το λιανικό εμπόριο παιχνιδιών και συναφών ειδών.  Έχοντας σαν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της άμεσης εξοικονόμησης ενέργειας, έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Suntechnics ltd.

Η Suntechnics ltd, ως ηγέτης στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση όλων των υποστατικών της εταιρείας Jumbo Trading Ltd, με εγκατεστημένη ισχύ που θα ξεπεράσει τα 2.8MWp.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δυο φάσεις σύμφωνα με την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών. Η πρώτη φάση θα εκτελεστεί εντός του 2021 όπου θα ολοκληρωθούν και θα διασυνδεθούν 3 καταστήματα, με συνολική ισχύ 1.34MWp. Στα υπόλοιπα καταστήματα θα ολοκληρωθούν εντός του 2022.

Σε όλα τα έργα θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πάνελ της εταιρείας Hanwha Q Cells, χρησιμοποιώντας τους μετατροπείς της Huawei. Το φωτοβολταϊκό σύστημα στήριξης Alumil Helios θα υποστηρίζει τα φωτοβολταϊκά πλαίσια στις υφιστάμενες οροφές των καταστημάτων. Σε ένα έργο θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση και σε χώρο στάθμευσης που θα δημιουργηθούν ειδικά στέγαστρα από την Ιταλική εταιρεία, Giulio Barbieri πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Η συνολική  παραγωγή των συστημάτων αναμένεται να ξεπεράσει τις 4218.3MWh ετησίως, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη μείωση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος των υποστατικών. Με τη χρήση του συγκεκριμένου Φωτοβολταϊκού Συστήματος γίνεται μια σημαντική εξοικονόμηση στις εκπομπές του Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 της τάξεως των 3012 τόνων ετησίως και που θα χρειάζονταν 143000 δέντρα να τους απορροφήσουν.

Με το σχέδιο ιδιοκατανάλωσης Net Billing, ο πελάτης μας διασφαλίζει τη σημαντική μείωση στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο της Α.Η.Κ., πετυχαίνοντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση στους λογαριασμούς και συμμετέχει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το προσωπικό της Suntechnics στελεχώνεται από προσοντούχους και πλήρως καταρτισμένους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι σε θέση να προσφέρουν τις καταλληλότερες λύσεις  σε οποιαδήποτε πελατειακή απαίτηση.