Παρουσίαση και Ενημέρωση θεμάτων Κομποστοποίησης, Ανακύκλωσης και Πράσινης Ενέργειας

Στη συνεχή δέσμευσή μας για την αειφορία και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι μαθητές του Α’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν σχετικά με την κομποστοποίηση, την ανακύκλωση και την πράσινη ενέργεια, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γίνουν υποστηρικτές για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

 

Σε αυτή την παρουσίαση, οι κύριοι στόχοι είναι να μεταλαμπαδευτούν γνώσεις για τα εξής:

  • Κομποστοποίηση: Οι μαθητές θα μάθουν για τη μαγεία της κομποστοποίησης, τη μετατροπή των οργανικών απορριμμάτων σε έδαφος πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και τη μείωση των αποβλήτων.
  • Ανακύκλωση: Θα εμβαθύνουμε στον κόσμο της ανακύκλωσης, κατανοώντας τη σημασία της υπεύθυνης διάθεσης αποβλήτων και τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον μας.
  • Πράσινη Ενέργεια: Οι μαθητές θα εξερευνήσουν τις δυνατότητες των πηγών πράσινης ενέργειας, ανακαλύπτοντας πώς η καθαρή και ανανεώσιμη ενέργεια μπορεί να τροφοδοτήσει το μέλλον μας, μέσα από τις γνώσεις ειδικών εμπειρογνωμόνων της Green Energy Group.