Μια σπουδαια συνεργασια για τον ομιλο GDL Green Energy Group

Έγινε σήμερα ένα μεγάλο βήμα! Ένα βήμα για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι με τη συμμετοχή μας σαν Όμιλος. Αυτό είναι η  υλοποίηση του κυπρορωσσικού Ερευνητικού Έργου για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ‘ΚΑΘΑΡΗ ΚΥΠΡΟΣ΄.

Η τεχνολογία παραγωγής ενέργειας από χημική αντίδραση υδρογόνου μέσα σε κυψέλες καυσίμου θεωρείται το «μεγάλο στοίχημα» του μέλλοντος για την επιστημονική κοινότητα. Η βιώσιμη παραγωγή υδρογόνου από το νερό, έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε ενέργεια, μπορεί να γίνει εφικτή.

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα συμφωνήθηκε όπως γίνει η κατασκευή στη Λεμεσό πιλοτικής μονάδας. Απώτερος στόχος αυτής της καινοτομίας είναι η μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική και στη συνέχεια η αποθήκευσή της σε μορφή υδρογόνου, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμη ύλη οχημάτων και άλλων εφαρμογών. Η ενέργεια, που θα παραχθεί με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μην έχει καθόλου απόβλητα και αυτή είναι η μεγάλη  διαφοροποίηση και καινοτομία για τη χώρα μας.

Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε μεταξύ των πανεπιστημίων ΙΤΜΟ και ΤΕΠΑΚ η ίδρυση και λειτουργία κοινού Ερευνητικού Εργαστηρίου για τη μελέτη παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης υδρογόνου στις μεταφορές,  για την παραγωγή ηλεκτρισμού και για άλλους σκοπούς. Από αυτή τη συνεργασία των πανεπιστημίων προσδοκούμε να φέρει στην Κύπρο ανάπτυξη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Όμιλος Green Energy Group, με έντονη δραστηριοποίηση και πολυετή πείρα στον χώρο της ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας, επενδύει και συμμετέχει ενεργά σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου αυτού. Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου είναι η ανάπτυξη του τμήματος Research & Development, στο οποίο είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε. Ο Όμιλος με το καταρτισμένο προσωπικό του θα καταθέσει καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου αυτού, τις γνώσεις και την πείρα του. Η συνεργασία με τα πανεπιστήμια ΙΤΜΟ και ΤΕΠΑΚ θα συμβάλει αναμφίβολα στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Επικοινωνία:

Γιώργος Γεωργίου,  Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Green Energy Group, τηλ.  +357 99366601, email: g.georgiou@geg.com.cy

Περισσότερες φωτογραφίες εδώ