Πώς θα επιλέξουμε το σωστό κλιματιστικό;

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Τα κλιματιστικά που κάποτε θεωρούνταν ως ένα σημάδι πολυτέλειας έχουν πάρει μια δίκαιη θέση σχεδόν σε κάθε τάξη νοικοκυριού. Με την εισαγωγή των νεότερων τεχνολογιών και της ενεργειακής απόδοσης, όλοι οι καταναλωτές έχουν επίγνωση των αναγκών τους και παράλληλα έχουν μια μεγάλη ποικιλία από μάρκες και κατηγορίες προϊόντων για να διαλέξουν. Όλα τα σύγχρονα κλιματιστικά, εκτός από το να είναι συσκευές ψύξης – θέρμανσης, μπορούν να κάνουν έλεγχο υγρασίας καθώς και καθαρισμό του αέρα.

Ένα σοβαρό κριτήριο επιλογής κλιματιστικού είναι ψυκτική απόδοση που θα πρέπει να έχει και αυτό καθορίζεται από πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι το εμβαδόν του δωματίου που θέλουμε να κλιματίσουμε. Κάθε κλιματιστικό έχει την δυνατότητα να καλύψει συγκεκριμένο εμβαδόν δωματίου. Για παράδειγμα εάν αγοράσουμε με μικρό αρχικό κόστος αγοράς ένα κλιματιστικό με ψυκτική απόδοση 9000btu/h για να το τοποθετήσουμε σε ένα δωμάτιο που έχει εμβαδόν 40m2 τότε το κλιματιστικό θα δουλεύει συνεχώς και άσκοπα για να καταφέρει να ψύξει τον χώρο με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο αποδοτικό και να καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από άλλο αντίστοιχο κλιματιστικό μεγαλύτερης ψυκτικής απόδοσης. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του κλιματιστικού είναι ο προσανατολισμός του κάθε δωματίου, η μόνωση των τοίχων καθώς και ο αριθμός και το μέγεθος των ανοιγμάτων.

Ο ενεργειακός βαθμός απόδοσης (κλάση) του κλιματιστικού αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή ενός μοντέλου. Σήμερα με την αύξηση των τιμολογίων της ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται η χρήση ενός ενεργειακά αποδοτικού κλιματιστικού. Σίγουρα το κόστος αγοράς του κλιματιστικού επηρεάζεται και από τον βαθμό απόδοσης αυτού αλλά αν κάνουμε μια καλή επένδυση σε ακριβότερο μηχάνημα από την αρχή τότε σε βάθος χρόνου θα έχουμε μεγάλο κέρδος για την τσέπη μας.

Η ποιότητα του αέρα μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο επηρεάζει αρκετά στον τύπο του κλιματιστικού που πρέπει να επιλεχθεί. Ένα αξιόπιστο κλιματιστικό που διαθέτει καλό φίλτρο βοηθάει σημαντικά στην ποιότητα του αέρα, στην υγιεινή του κλιματιζόμενου χώρου και στην υγεία των όσων ζουν σε αυτόν. Ένα καλό φίλτρο δεν εξασφαλίζει μόνο καθαρό αέρα, αλλά βελτιώνει και την απόδοση  ψύξης.

Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος είναι το αν θα έχει λειτουργία αφύγρανσης, η οποία μειώνει την υγρασία στον αέρα, για αυξημένη ψύξη και μεγαλύτερη άνεση. Επίσης, είναι σημαντικό να ελέγχονται  τα επίπεδα θορύβου του μοντέλου τόσο στην εσωτερική μονάδα όσο και στην εξωτερική. Η λειτουργία ύπνου σε ένα κλιματιστικό είναι χρήσιμη, δεδομένου ότι ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας για αποφυγή ακραίων συνθηκών που θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην Υγεία. Η μονάδα θα πρέπει επίσης να έχει την  δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης, μετά από διακοπή ρεύματος για να μπορέσει το μηχάνημα να συνεχίζει να δουλεύει με την τελευταία ρύθμιση που είχε οριστεί πριν από αυτή.

Κλείνοντας, ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή ενός κλιματιστικού είναι η εξυπηρέτηση που λαμβάνεις από την εταιρεία και μετά την πώληση. Υπηρεσίες μετά την πώληση, η προμήθεια τεχνικών χαρακτηριστικών του κάθε μηχανήματος σε μορφή έντυπου υλικού, ή  εγγύηση καθώς και η εξυπηρέτηση του after sales service support  για τυχόν βλάβες παίζουν τον κυριότερο λόγο για την μάρκα του κλιματιστικού που θα επιλεχθεί.

Αναστάσιος Τυρογαλάς, Μηχανικός Πωλήσεων AirWaySolutions Ltd, θυγατρική του ομίλου GDL Green Energy Group

ANASTASIOS TYROGALAS