ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2021

«Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες για το έτος 2021». Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα.

–        ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering)Προνοεί χορηγία 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3.000.

–        ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €250 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α). Το ποσό αυξάνεται στα €750 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού, για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750.

–       (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β) Το ποσό της χορηγίας διπλασιάζεται για τις εγκαταστάσεις που γίνονται σε οικίες οι οποίες εμπίπτουν σε ορεινές περιοχές, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (δεν εφαρμόζεται για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β). Οι ορεινές περιοχές ορίζονται αποκλειστικά βάσει ταχυδρομικού κώδικα από τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε €7,31 εκατ. και αναμένεται να καλύψει περίπου 4.500 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 20/12/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά

Το πρώτο σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ (για λεπτομέρειες δείτε τον οδηγό του σχεδίου), ενώ το δεύτερο σχέδιο όχι. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε https://resecfund.org.cy. Η πύλη υποβολής, καθώς επίσης τα έντυπα και οι απαιτήσεις έχουν αναθεωρηθεί και απλοποιηθεί ώστε να καταστούν πιο φιλικά για το κοινό. Το Υπουργείο Ενέργειας παροτρύνει τους πολίτες να μελετήσουν τον σχετικό οδηγό πριν από τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης. Περαιτέρω καθοδήγηση παρέχεται στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) που διατίθενται στην πιο πάνω ιστοσελίδα του Ταμείου.

Επιπρόσθετα, για σκοπούς διευκόλυνσης των αιτητών/αιτητριών κατά την υλοποίηση της επένδυσής τους, έχουν ετοιμαστεί ενημερωτικά έντυπα τα οποία παρέχουν χρήσιμες συμβουλές και τεχνική καθοδήγηση. Τα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ταμείου https://resecfund.org.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες με την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε στο τηλέφωνο 22409350 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ταμείου.