Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025

Το σχέδιο επιδότησης φωτοβολταϊκά για όλους τέθηκε ήδη σε ισχύ. H εταιρεία Suntechnics, μέλος του Ομίλου Green Energy έχει ενταχθεί στον κατάλογο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ».

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Οι αιτήσεις υποβάλλονται πριν την υλοποίηση των επενδύσεων και μπορούν να υποβληθούν στα ελληνικά ή αγγλικά.

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ μέχρι 20.12.2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.  Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3 θα εφαρμοστεί αρχικά μέχρι την οριστική υποβολή 2.000 ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χορηγία €375 ανά kW, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.500 (4kW) – 50% αύξηση για ορεινές περιοχές

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Χορηγία €1.250 ανά kW, με μέγιστο ποσό χορηγίας €6.250 (5kW)

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Χορηγία €250 ανά kW, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 (4kW) και, επιπρόσθετα, αποπληρωμή επένδυσης €1.000 ανά kW με μέγιστο «ποσό αποπληρωμής» €4.000. 7ετής εμπορική εγγύηση, η οποία ενισχύει τη βιωσιμότητα της επένδυσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό του Σχεδίου.