Σχέδιο επιχορήγησης ηλεκτρικών οχημάτων

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ανακοίνωσε στις 8/2/2024 την 3η Προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών για προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο.

Η καταχώρηση των αιτήσεων θα γίνεται διαδικτυακά για όλες τις κατηγορίες χορηγιών, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών από τις 17/02/2024, στις 10:00 π.μ., μέχρι τις 11/10/2024, στις 10:00 π.μ. ή μέχρι εξάντλησης των χορηγιών κάθε κατηγορίας, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Σκοπός του σχεδίου είναι η προώθηση των οχημάτων με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές CO2 καθώς και εναλλακτικών τρόπων διακίνησης, πέραν της διακίνησης με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και συγκεκριμένα τη μείωση των εκπομπών CO2 και των αέριων ρύπων.

Διαδικασία καταχώρησης αίτησης και παραγγελίας – καινούργια οχήματα (αυτοκίνητα, μικρο-αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες)
Μέσω πλατφόρμας στην ιστοσελίδα  www.ev.gov.cy (Βεβαίωση καταχώρησης αίτησης)

  • Αίτηση παραμένει ενεργή για 14 ημέρες
  • Εντός 14 ημερών πρέπει να αναρτηθεί η παραγγελία
  • Πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στα σημεία πώλησης αυτοκινήτων (Βεβαίωση καταχώρησης παραγγελίας)
  • Σε αντίθετη περίπτωση λήγει η αίτηση

Δικαιούχοι αιτήσεων

Φυσικά πρόσωπα δικαιούνται:

  • 1 αίτηση για αυτοκίνητο
  • 1 αίτηση για μοτοσυκλέτα
  • 1 αίτηση για ηλεκτρικό ποδήλατο
  • 1 αίτηση για δωρεάν εισιτήρια λεωφορείου

Νομικά πρόσωπα δικαιούνται 20 αιτήσεις μόνο για καινούργια οχήματα (αυτοκίνητα, μικρο-αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες) – ισχύουν οι κανόνες ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σχεδίου.