Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες 2024-25

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Σχέδιο Χορηγιών για την “Ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. σε Κατοικίες 2024-2025” εγκρίθηκε κατά τη Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 25 Ιανουαρίου 2024. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_το αύριο».

Οι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ του Σχεδίου αφορούν:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χορηγία €375 ανά kW, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.500 (4kW) – 50% αύξηση για ορεινές περιοχές

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Χορηγία €1.250 ανά kW, με μέγιστο ποσό χορηγίας €6.250 (5kW)

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Χορηγία €250 ανά kW, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 (4kW) και, επιπρόσθετα, αποπληρωμή επένδυσης €1.000 ανά kW με μέγιστο «ποσό αποπληρωμής» €4.000

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3 θα εφαρμοστεί μέχρι την οριστική υποβολή 6.000 ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Η εταιρεία Suntechnics Ltd μέλος του Ομίλου Green Energy, συμμετέχει στο εν λόγω σχέδιο στις πιο πάνω κατηγορίες:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό του Σχεδίου.