Νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Green Energy

Ο Όμιλος Green Energy είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου με τον αξιόλογο Δρ. Νικόλα Π. Μαστρογιαννόπουλο. Η διεύρυνση του νέου μέλους  αντιπροσωπεύει μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον του Ομίλου.

Ο Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος είναι Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της W11 Ventures. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, του εθνικού φορέα χρηματοδότησης Ε&Κ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ, του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, μέλος της Κατευθυντήριας Επενδυτικής Επιτροπής του Κυπριακού Ταμείου Επενδύσεων, και Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας των Υπουργείων. Υπήρξε ο εθνικός εκπρόσωπος στο SESAME και στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για τεχνολογίες Blockchain (EBP).

Με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης, έχει οραματιστεί μια χώρα η οποία θα συνδυάζει την αειφορία και την καλλιέργεια κουλτούρας και σεβασμού προς το περιβάλλον. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι συνειδητά εντάχθηκε στην οικογένεια του Όμιλου Green Energy και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, είναι βέβαιος πως ξεκινά μια νέα πράσινη εποχή!

Ο Όμιλος Green Energy καλωσορίζει επίσημα τον Δρ. Νικόλα Π. Μαστρογιαννόπουλο και του εύχεται καλή αρχή.