Σχέδιο χρηματοδότησης «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000»

Το σχέδιο χορηγιών «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω της ανάπτυξης ενός εκτεταμένου δικτύου σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Περισσότερες λεπτομέρειες στον Οδηγό Σχεδίου (Β΄ Φάσης)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Χώροι στάθμευσης για δημόσια χρήση όπως δημοτικοί και κοινοτικοί χώροι στάθμευσης, ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης (π.χ χώροι στάθμευσης πολυκαταστημάτων, ξενοδοχείων, υπεραγορών, τραπεζών, ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, εμπορικών κέντρων κ.α), χώροι πρατήριών πετρελαιοειδών, χώροι σταθμών επαναφόρτισης, και παρόδιες θέσεις στάθμευσης(on street parking ή κατά μήκος του οδοστρώματος).

ΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ

Με ένταση ενίσχυσης από 20% μέχρι και 45% με βάση τον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία (ΕΕ) 651/2014 (ΓΚΑΚ) και με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

Επιχορηγείται το κόστος για:

  • την αγορά του σταθμού επαναφόρτισης
  • την εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του σταθμού επαναφόρτισης
  • την εγκατάσταση του σταθμού επαναφόρτισης
  • τη σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού
  • απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση του σταθμού
  • βοηθητικό εξοπλισμό απαραίτητο για την λειτουργία του σταθμού
  • την σήμανση του σημείου επαναφόρτισης και τοποθέτηση πινακίδας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα (εταιρείες, σωματεία, ιδρύματα, ομοσπονδίες), ΜΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα για το σκοπό του παρόντος Σχεδίου, και είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές χώρου στάθμευσης για δημόσια χρήση και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.Διευκρινίζεται ότι στους δικαιούχους ΔΕΝ περιλαμβάνονται: Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα για το σκοπό του παρόντος Σχεδίου, νομικές οντότητες που στοχεύουν στην εγκατάσταση του σταθμού για ιδιωτική χρήση (π.χ φόρτιση στόλου οχημάτων του οργανισμού).

Μάθετε περισσότερα εδώ https://ev1000.cea.org.cy/